Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jeronýma

  8:00

19:00

Za Josefa Musila

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

 

St

Památka svatých andělů strážných

18:00

Na úmysl dárce

Za vyslyšení prosby a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za zemřelé rodiče Piskovy, celou rodinu a duše v očistci

Sv. Františka z Assisi

17.00

18.00

18.45

Svátost smíření

Za JUDr. Jiřího Buchtu, JUDr. Josefa Buchtu, rodinu Buchtovu a Kořínkovu

Svátostné požehnání

So

 

7:30

10.30

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Odcházíme od fary do Netína

Ne

27. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za dceru Miroslavu, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu

  • 1 .sobota, fatimská pobožnost - 6 50 rozjímavý růženec, 7 30 mše svatá
  • Kolpingova rodina a KDU-ČSL vás srdečně zvou na dnešní Bítešskou akademii s respektovanou ekonomkou Hanou Lipovskou. V 18 hodin v sále ZUŠ promluví na téma “Jsou mzdy v České republice opravdu nízké”?
  • Dnes bude opět farní kavárna; srdečně všechny zveme. Děkuji Vám všem, kteří kavárnu připravujete. Na minulé kavárně se vybralo 8 150,-
  • Dnes bude žehnání nových aut po obou bohoslužbách.
  • Náboženství se učí na školách, mohou se přidat ještě další děti.
  • Zvu další děti od 5. let k ministrantské službě, mohou být i mladší s doprovodem rodičů; viz. Jeníček Brym. Současným ministrantům děkuji za perfektní službu a počítám s další spolupráci.
  • Děkuji všem spolupracovníkům za všechny služby.