Ne

23. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče a sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

19:00

Košíkov: Dobrý úmysl

Út

 

 

 

St

 

18:00

Na dobrý úmysl

Čt

 

7:30

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Sv. Jana Zlatoústého

17.00

18.00

 

 

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Náměště

1) za Josefa Macha, manželku a celou rodinu

2) za zemřelého manžela Josefa Marka, rodinu Markovu a Pavlíčkovu

So

Svátek Povýšení     sv. kříže

7:30

10.30

Na poděkování za Boží požehnání a pomoc

Křestní bohoslužba

Ne

24. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

1. Za rodinu Jarošovu a sourozence

2. Za krásně prožitých 25 let života

·        Farní kavárna bude opět za týden 15. 9. 2019

·        Zvu chlapce od 6. let k ministrantské službě; mohou být i mladší a současným ministrantům děkuji za perfektní službu.

·        Za týden nás navštíví Maruška Šindelková, která pracuje 6. roků na misiích a má zkušenosti s marys meals.

·        V pátek ve 13.30 bude pohřeb Miroslava Hronka z Velké Bíteše

·        Děkuji všem spolupracovníkům a všem stárkům a stárkám..