Ne

21. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

8:00

19:00

Za dary Ducha svatého

Košíkov:  modlitba

Út

Sv. Moniky

 

 

St

Sv. Augustina

19:00

Za rodinu Brychtovu a Jarošovu

Čt

Umučení sv. Jana Křtitele

8:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou živou rodinu

 

19.00

Za rodiče Pelikánovy, Soukupovy a sourozence

So

 

7:30

Modlitba růžence

Ne

22. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za Marii Svobodovu a rodiče

Za živé a zemřelé farníky

·       V pátek v 19.00 je žehnání školních aktovek s modlitbou za děti a mládež ve všech školách a v učilištích a za všechny učitele.

 

·       Tradiční hodové klání BÍTEŠ HLEDÁ BORCE se uskuteční o hodové sobotě 7. září od 14.30 na farní zahradě. Těšit se můžete na spoustu soutěží, skákací hrad, dobré hodové občerstvení a kapelu Bohumilové. Nejlepší borce odmění hodový rychtář s rychtářkou. Soutěžit mohou již nejmenší děti (předškoláci) a všichni, kdo jsou školou povinní, kteří budou rozděleni do kategorií podle věku.

 

·       Ze 4. Farních kaváren se vybralo na Marrys Meals 46 670,-

 

  • Děkuji za vylíčení a úklid bočního vchodu v presbytáři.

 

  • Děkuji za vše, co konáte  pro farnost a všem spolupracovníkům.