Ne

18. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Smutných

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

19:00

Volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Svátek Proměnění Páně

  8.00

Volný úmysl

St

 

14.00

19:00

Pohřeb Zdeňka Geisselreitera

Volný úmysl

Čt

Sv. Dominika

8:00

Za Bohuslava Marka,  živou a zemřelou rodinu Markovu a Martínkovu a duše v očistci

Sv. Terezie Benedikty od Kříže

18:00

 

 19.00

Svátost smíření: zpovídá  Otec Josef, farář z Jinošova

Za Annu a Antonína Srpovy

So

Sv. Vavřince

7:30

 

15.00

Za zemřelého pana Ludvíka Zavřela a jeho celou živou i zemřelou rodinu

Křestní bohoslužba

Ne

19. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou rodinu a duše v očistci

·        Pouť v Košíkově svatého, Bartoloměje oslavíme v neděli 25.8. v 9.30

·        Děkuji všem spolupracovníkům.