Rok 2018

Ne

30. neděle v mezidobí

Slavnost výročí posvěcení kostela

  8:00

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukalovu a celou živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Bl. Marie Restituty Kafkové

  8:00

 

18:00

Ke cti a slávě sv. Judy Tadeáše, sv. Anežky České a sv. Zdislavy

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Bohuslava Kociana,  jeho rodiče, bratra, rodiče Loukotovy a Boží pomoc a ochranu

Čt

Slavnost Všech svatých

8:00

18.00

Za Bohuslava Marka, za živou a zemřelou rodinu Markovu a Martínkovu a duše v očistci

Na dobrý úmysl

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8:00

10.00

18.00

Za všechny zemřelé

Na úmysl papeže v Domově důchodců

Za rodiče Melicharovy a celou rodinu

So

 

7:30

Za syna Jiříka, rodinu Klementovu a Bajerovu

Ne

31. neděle v mezidobí

8:00

9:30

15.00

16.00

Za rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost za zemřelé na novém hřbitově

Pobožnost za zemřelé v Košíkově

·       V pátek bude od 17.00-17.30 tichá adorace, potom v říjnu modlitba růžence.

·       Mše svaté na nový půl rok 2019 se budou zapisovat od 1.11.2018

·       Sbírka na misie činila 27 006,- Všem, kdo přispěli, děkuji! Pán Bůh zaplať.

·       Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště také za obědy.

Ne

29. neděle v mezidobí

  8:00

9:30

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živé rodiny

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jana Pavla II.

  8:00

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Šanderovu a Dočkalovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za syna Pavla, živou a zemřelou rodinu Uhlířovu a Hájkovu

Čt

 

8:00

Za rodiče Bartoškovy  a dceru Marii, za rodiče Buchalovy a tetu Růženu

 

18:00

Za Marii Mejzlíkovu a rodiče

So

 

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Matušinovu a Hlavinkovu

Ne

Slavnost výročí posvěcení kostela

  8:00

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukalovu a celou živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

 

·        V pátek bude od 17:00 - 17:30 tichá adorace, potom v říjnu modlitba růžence.

·        Mše svaté na nový půl rok 2019 se budou zapisovat od 1. 11. 2018

·        Dnes je sbírka na misie.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.