Rok 2018

Ne

24. neděle v mezidobí

8:00  

 

  9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

 

19:00

Za uzdravení

Za manžela

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

15.00

18.00

 

Pohřeb Josefa Marka

Za uzdravení

Poděkování za 69 roků života

Čt

Sv. Ondřeje Kim Tae-göna

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Matouškovu a Hladíkovu

Sv. Matouše

18:00

Za rodinu Kučerovu a sourozence

So

 

7:30

Za Ladislava Nedomu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00          

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

·       Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

23. neděle v mezidobí

  8:00  

  9:30

Za rodiče Melkesovy, Novotných a sestru

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

19:00

Košíkov: zatím volný úmysl

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu, Maršálkovu, Vodičkovu a Vondruškovu a duše v očistci

Čt

Sv. Jana Zlatoústého

8:00

Za rodinu Šrámkovu a Hotárkovu a duše v očistci

Svátek Povýšení svatého kříže

17.00

18:00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu

So

Památka Panny Marie Bolestné

7:30

Za Josefa Macha a celou živou a zemřelou rodinu

Ne

24. neděle v mezidobí

  8:00         

 

 9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

·  Každý pátek bude od 17.00 do 17.55 tichá adorace, kromě 1. v měsíci, kdy bude slavnostní.

·  Náboženství se bude učit od 17.9.2018, rozpis je na vývěsce pod věží před kostelem na stránkách farnosti i ve škole.

· Třetí sobota v měsíci a třetí neděle v měsíci budou křestní dny.

·  Za týden bude sbírka na podporu kněží a pastorace.

·  11.10 zde bude pouť Nový Jeruzalém s putovním obrazem Panny Marie, zájemci o obraz zapisujte se vzadu na stolku.

·  Děkuji všem spolupracovníkům.