Rok 2018

Ne

26. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky + za Marii Jochovu, živou a zemřelou přízeň

Za dceru Miroslavu, manžela a dvoje rodiče

Po

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

17:30

19.00

Za rodinu Dvořáčkovu a Procházkovu a živou a zemřelou rodinu a za všechny, kteří se podíleli na opravě a zdobení kaple květinami

Košíkov: modlitba

Út

Památka sv. andělů strážných

 

 

St

 

14.00

18:00

 

Pohřeb Heleny Hruškové

Za rodinu Šmídkovu, Tomkovu a Jirglovu a duše v očistci

Čt

Sv. Františka z Assisi

8:00

10.00

Na dobrý úmysl

Mše svatá v domově důchodců

 

18:00

Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Za maminku, rodinu Klimešovu a Žákovu

So

 

7:30

Na dobrý úmysl

Ne

27. neděle v mezidobí

8:00

9:30

15.00

Za živé a zemřelé farníky a za rodinu Jarošovu a sourozence

za Karla Sojku, jeho dvě manželky, Jana Šťastného a živou a zemřelou rodinu

Pobožnost u studánky za Přibyslavicemi na přímluvu svatého Františka

·       V pondělí 1.10. v 17.30 Vás srdečně zveme na mši svatou se svěcením opravené kaple Panny Marie na Návrší ve Velké Bíteši.

·       Za týden v sobotu budou v 11.00 oddáni  v Jasenici Martin Šmídek a Daniela Jirglová oba z Velké Bíteše.

·       A zde budou oddáni ve 13.00 Ladislav Kadlec z Rojetína a Lucie Závišková z Vrchoslavic u Němčic nad Hanou.

Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Po

 

  8:00

18:00

Zatím je volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Františka a Zdeňku Voborných a celou rodinu

Čt

Sv. Vincence z Paula

8:00

Za Bohumila Horkého, manželku a rodinu Pelánkovu

Sv. Václava

18:00

Za Václava Svobodu a za živou a zemřelou rodinu

Za rodinu Večeřovu

So

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

7:30

Za rodiče Dufkovy, tety. Stýce a duše v očistci, Boží ochranu pro žijící rodinu

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00

 9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Marii Jochovu, živou a zemřelou přízeň

Za dceru Miroslavu, manžela a dvoje rodiče

·       V pátek ve 14.00 je na parkovací ploše před PBS poděkování za uplynulou motorkářskou sezónu.

·         Děkuji všem spolupracovníkům.