Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hotárkovu, Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

10.00

18.00

 

 

18:00

Domov důchodců

Košíkov: modlitba

V Bíteši od pon. do čtv. včetně příležitost ke svátosti smíření od 15.00 na faře, potom  od 17.15 v kostele

Za rodinu Janečkovu, Rousovu a Loupovu

Út

 

  18.00

Zatím volný úmysl

St

 

18:00

Za Jaroslava Melichara, syna a rodinu Melicharovu

Čt

Sv. Lucie

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Malcovu

Sv. Jana od Kříže

  8:00

14.00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

Pohřeb Blanky Novotné z Přibyslavic

So

 

7:30

11.00

8.30

Za Zdeňka Drlíčka a živou rodinu

Pohřeb Jaroslava Dočkala z Velké Bíteše

Snídaně na faře

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Na dobrý úmysl

·       Letošní adventní obnovu prožijeme a P. Karlem Janů.

·       Snoubenci, kteří uvažujete o sňatku příští rok, přijďte se domluvit na přípravu.

·       Zveme Vás a Vaše známé na kurz ALFA, začne  v pondělí 7.1.2019 v 19.00 v ZUŠ; potom dalších 9. dvouhodinových setkání vždy v pondělí v 19.00 v ZUŠ s občerstvením.

·       Prosím všechny, aby nechodili do zákristie pod ohrazenou páskou přes bahnitý terén, abychom neměli znečištěné koberce. Kdo potřebujete na WC, obejděte kostel dokola nebo použijte WC v zákristii. Všem děkuji za pochopení!

·       ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI BUDE VE ČTV. 20.12. 2018 OD 17.00

·       Děkuji všem spolupracovníkům.