Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00

9:30

Za rodiče Machátovy,  za živou a zemřelou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Na poděkování za 70 let života

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Bohumila Horkého, manželku a rodinu Pelánkovu

Čt

 

8:00

Za Bohumila Jirgla, jeho bratra, dvoje rodiče a živou rodinu

Sv. Ondřeje

18:00

Na úmysl dárce

So

 

7:30

Za Marii Nedomovu, rodiče Nedomovy a Dufkovy

Ne

1. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého Jana Dvořáka, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

·       Letošní adventní obnovu prožijeme a P. Karlem Janů a to tak, že bude na faře celý týden a v rámci bohoslužeb budou promluvy duchovní obnovy. Otci Karlovi jsme byli autobusem na primici v Jamách u Žďáru před 6. lety

·       Snoubenci, kteří uvažujete o sňatku příští rok, přijďte se domluvit na přípravu.

·       Do Netína putujeme v sobotu 1.12. v 8.45 od fary.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.