Rok 2018

Ne

Svátek svaté Rodiny

  8:00

9:30

Za manžela Jiřího, dvoje rodiče a za zemřelou rodinu Odvárkovu a Rybníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

17.00

23.45

Za šťastnou hodinu smrti

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje  rodiče a duše v očistci

Tichá adorace

Út

Slavnost Matky Boží Panny Marie

  8:00

9:30

 

Za živou a zemřelou rodinu Káfoňkovu a Koáčkovu a Jana Š.

Za rodinu Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

St

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

18:00

Za dárce fundací

Čt

 

8:00

Za zemřelou Jarmilu Dvořákovou

 

17.00

18.00

18.45

Tichá adorace

Za zaměstnance První brněnské strojírny

Svátostné požehnání

So

 

7.00

7:30

8.45

Modlitba rozjímavého růžence

Za dárce fundací

Odcházíme od fary do Netína

Ne

Slavnost Zjevení Páně

8:00

9:30

16.00

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných, sestru Miladu a duše v očistci

Za manžela Emanuela Beránka a rodinu Tunkrovu a Beránkovu

Za živé a zemřelé farníky

Koncert Komorního tišnovského orchestru

  • Zveme Vás a Vaše známé na kurz ALFA, začne  v pondělí  7.1.2019 v 19.00 v ZUŠ; potom dalších 9. dvouhodinových setkání vždy v pondělí v 19.00   v ZUŠ s občerstvením.
  • Prosíme všechny dobrovolníky a děti, aby se opět zapojili do Tříkrálové sbírky jako každoročně.  Po bohoslužbě bude možnost na faře vyzvednutí  materiálů a pokladniček na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční od 1. do 14. ledna 2019.
  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště, varhaníkům, sboru Pomněnky, panu kostelníkovi,  ministrantům, akolytům, lektorům, zvoníkům, za vánoční výzdobu, za úklid kostela a fary, za květiny.

Ne

4. neděle adventní

  8:00

 

9:30

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Štědrý den

15:30

22.00

Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou rodinu

Volný úmysl

Út

Slavnost Narození Páně

  8:00

 

 

 9.30

17.00

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy a syna a za uzdravení Karla Daňka a za živé a zemřelé rodiny

Na poděkování za dar v naší farnosti

Živý Betlém

St

Sv. Štěpána

  8.00

 

 9:30

Za dvoje rodiče Burešovy a duše  v očistci, syna, ochranu PM pro žijící rodinu

Za Libuši Fialovu, syna Jiřího a celou rodinu

Čt

Sv. Jana

8:00

Za Čestmíra Saláta a za živou a zemřelou rodinu

Svátek sv. Mláďátek

  8:00

Za Jiřího Vlacha a rodiče

So

Sv. Tomáše Becketa

7:30

Za rodiče Pavlíkovy,  za jejich syny a duše v očistci

Ne

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  8:00

9:30

Za manžela Jiřího, dvoje rodiče, za zemřelou rodinu Odvárkovu a Rybníčkovu.

Za živé a zemřelé farníky

·        Dnes od 14.00 do 18.00 bude  ve Velkém Meziříčí možnost slavit svátost smíření.

·        Prosíme všechny dobrovolníky a děti, aby se opět zapojili do Tříkrálové sbírky jako každoročně.  Ve středu na Svátek sv. Štěpána bude možnost na faře vyzvednutí  materiálů a pokladniček na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční od 1. do 14.ledna 2019.

·        Ve čtvrtek 27.12. v 8.00  na svátek sv. Jana Evangelisty bude svěcení vína.

·        Příští neděli na svátek svaté Rodiny budou obě bohoslužby s připomínkou manželských slibů.

·       Děkuji všem spolupracovníkům.