Rok 2016

 ŠTĚDRÝ VEČER 16:00 Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou ž. a zem. rodinu

24:00 za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti

  Ne

Slavnost Narození Páně

  8:00 

9:30

17:00

Za rodiče Papučíkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Živý Betlém

Po

Sv. Štěpána

   8:00

   9:30

Za Karla Kozu, celou přízeň a duše v očistci

Za Libu Fialovu, syna Jiřího a celou rodinu

Út

Sv. Jana apoštola

   8:00

Na dobrý úmysl

St

Svátek sv. Mláďátek

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Machovu, Prchalovu a Zavadilovu

Čt

Sv. Tomáš Becket

8:00

Za rodinu Porupkovu, Urbánkovu, Tomkovu a duše v očistci

  Pá

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18:00

Za Jiřího Vlacha, rodiče a sourozence

So

Sv. Silvestra

 17:00

 

 23:45

 24:00

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci

Adorace

Zvonění

Ne

Slavnost Matky Boží Panny Marie

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína a Růženu Koláčných

 

 ·      Připomínka manželských slibů bude letos na svátek sv. Štěpána 26.12. na obou bohoslužbách.

·      Prosím koledníky, aby si vyzvedli materiály k Tříkrálové sbírce o svátku sv. Štěpána na faře. Vydávat je bude  paní  Zavadilová po obou bohoslužbách.

·      Na farní poutní zájezd do Lurd a Lasalety pojedeme 03.05  - 11.05.2017, zapisujte se vzadu na stolku. Program zájezdu je ve vývěsce a na stránkách farnosti.     Cena 11.900,- Kč

·      Děkuji všem spolupracovníkům, zvlášť dětem a mládeži za vánoční výzdobu kostela; varhaníkům za věrnou službu a přípravu vánoc; zvoníkům, ministrantům a ministrantkám, akolytům, lektorům, za úklid kostela a fary.

Všechny Vás zvu na Rybovu mši 8.1.2017 v 16:00, kterou zahraje v našem kostele Komorní tišnovský orchestr.

  Ne

4. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

Po

 

   8:00

 18:00

Za rodiče Pavlíkovy, syna Václava a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

 

   8:00

Na dobrý úmysl

St

 

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Havránkovu

Čt

 

8:00

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Maškovu a Tučkovu a celý rod

ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI od 18:00 do 20:00

  Pá

Betlém. světlo od 16:00

8:00

Za rodinu Kresearovu a duše v očistci

So

Štědrý den

16:00

 

24:00

Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou živou a zemřelou rodinu

Za všechny kněze, kteří zde ve farnosti působili

Ne

Slavnost Narození Páně

  8:00

9:30

17:00

Za rodiče Papučíkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Živý Betlém v kostele

 

·      Děti, v pátek 23.12. v 9:00 přijďte na zdobení stromků.

·      Děti, na štědrý večer si přineste lucerničky na Betlémské světlo, přede mší svatou utvoříme průvod a při evangeliu budete svítit kolem ambonu, potom si Betlémské světlo odnesete domů.

·      Připomínka manželských slibů bude letos na svátek sv. Štěpána 26.12. na obou bohoslužbách.

·      Na farní poutní zájezd do Lurd a Lasalety pojedeme 03.05  - 11.05.2017, zapisujte se vzadu na stolku. Program zájezdu je ve vývěsce a na stránkách farnosti.     Cena 11.900,- Kč

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·      Z vánočního jarmarku je doposud 13 580,- Všem, kdo se na něm podíleli, děkuji!

·      Děkuji všem spolupracovníkům.                                                     

 

 

 

 

  Ne

2. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu

Po

 

17:00      

 

 18:00

Za rodiče Hejtmánkovy a duše v očistci

Na závěr bohoslužby sv. Mikuláš

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Mikuláše

 

 

St

Sv. Ambrože

18:00

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

Čt

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy a dva bratry

  Pá

 

17:0018:00

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

8:00

 

10:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu a Najmrovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Pohřeb Františka Kmoníčka

Ne

3. neděle adventní

  8:00

9:30

Za Růženu Lysou a manžela

Za živé a zemřelé farníky

 

 ·      Zvu všechny seniory na setkání seniorů našeho děkanství, které  se bude konat       ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00    na téma: „ Stáří jako povolání.“ Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      V pátek 9.11. od 17:00 zpovídá P. Josef Požár, farář z Jinošova.

·      Představení prvokomunikantů bude za týden 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Děti, můžete darovat hračky v obětním průvodu pro děti ze sociálně slabších rodin.

·      Děti, přijďte zítra přivítat a pozdravit sv. Mikuláše v 17:00

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

Společenství: modlitby matek, koordinátorka Klárka Beránková 

 

  Ne

3. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za Růženu Lysou a manžela

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

 18:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

Sv. Lucie

 

 

St

Sv. Jana od Kříže

18:00

12:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

Pohřeb Jarmily Dvořákové

Čt

 

7:30

Na DÚ

  Pá

 

18:00

 

18:45

Za dvoje rodiče Burešovy, syna, žijící rodinu, za duše v očistci a za ochranu Panny Marie

Adorace za kněze

So

 

8:00

 

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Ne

4. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

 

 

·      Snoubenci, kteří hodláte v příštím roce uzavřít sňatek, přijďte se domluvit na způsob přípravy.

·      Připomínka manželských slibů bude letos na svátek sv. Štěpána 26.12. na obou bohoslužbách.

·      Zájemci na poutní zájezd do Lurd, zapisujte se vzadu na stolku. Program zájezdu je ve vývěsce a na stránkách farnosti. Termín 03.05  - 11.05.2017; cena 11.900,- Kč

·      Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

  Ne

1. neděle adventní

  8:00 

9:30

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Horkých a Pelánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Žehnání vánočního stromu na Masarykově náměstí

Po

 

   8:00

 

 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Burdovu a Čermákovu a Emílii Beránkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

Sv. Ondřeje

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu, Markovu a
Chalupovu

Čt

 

8:00

Za Františka Jaroše a rodinu Počuchovu

  Pá

 

10:00

18:00

Domov důchodců

Za rodinu Kučerovu

So

Sv. Františka Xaverského

8:45

7:00

Sraz netínských poutníků u fary

Za Marii Nedomovu, rodiče Dufkovy a Nedomovy

Ne

2. neděle adventní

  8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Lavických, Komínkovu, Horkých, Peškovu a Věru Kadlecovu


 

  • Zvu všechny seniory na setkání seniorů našeho děkanství, které  se bude konat       ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00    na téma: „ Stáří jako povolání.“

·      Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.

·      Představení prvokomunikantů bude 3. adventní neděli 11.12. v 9:30, ten den bude také vánoční jarmark.

·      Děti, od příští neděle můžete nosit hračky v obětním průvodu pro děti               ze sociálně slabších rodin.

·      Zvu Vás na další brněnský pochod pro život ve středu 14. 12. 2016                    od 17.00

·      Děkuji všem spolupracovníkům.