Rok 2015

alt

 

 

  • Prosím všechny koledníky, aby si dnes po obou bohoslužbách vyzvedli materiály k Tříkrálové sbírce na faře, vydává je tam pani Jiřina Zavadilová.

  • Za týden v neděli po obou bohoslužbách bude předprodej vstupenek na farní ples, který se uskuteční 30. ledna 2016.

  • Od 5.2.2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10. po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci pište se na stolku na přiložený papír.

  • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se také na stolku.

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, dětskému sboru Poměnky, farnímu sboru, akolytům za návštěvy u nemocných, za vánoční výzdobu, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

 

 

 

 

 

Ne

4. neděle adventní

8:00

 

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

   8:00

 18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

08:00

Na dobrý úmysl

St

Zpovědní den farnosti

08:00

Na dobrý úmysl

Od 17:30 zpovědní den farnosti

Čt

Štědrý den

16:00!

 

 

 

 

24:00

     1. ZaMartina Horkého, Jaroslava Kříže, rodiče    Budínovy a Křížovy a duše v očistci

2.     Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou rodinu

3.     Na poděkování za dar uzdravení a za všechna přijatá dobrodiní

Na dobrý úmysl

Slavnost Narození Páně

08:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a živé a zemřelé rodiny

Na dobrý úmysl

So

Sv. Štěpána

  8:00

9:30

Na dobrý úmysl

Za Libuši Fialovou a syna Jiřího a celou rodinu.

Ne

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

  8:00

 

9:30

Za Karla Kozu, a celou přízeň  a za P. Vladimíra Truhláře, 100 roků od narození

Za živé a zemřelé farníky

 

 

·        Dnes je připraven vánoční jarmark.

·        Zdobení kostela bude 23.12. od 9:00 hod., děti, přijďte!

·        Zpovědní den farnosti bude ve středu od 17:30 do 20:00 hod.

·        Za týden v neděli bude připomínka manželských slibů při obou bohoslužbách.

·        Snoubenci, kteří plánujete svatbu v průběhu příštího roku. Přijďte se domluvit na průběh přípravy.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, sboru, akolytům za návštěvy u nemocných,    za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

 

Ne

2. neděle adventní

  8:00 

9:30

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a dva bratry

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Ambrože

  8:00

18:00

Za Marii Báňovu, Anežku Bártovu a manžele

Košíkov: modlitba

Út

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

08:00:00

Na dobrý úmysl

St

 

18:00

Za rodiče Hejtmánkovy, vnuka Jana a zemřelou rodinu

Čt

 

08:00:00

Za Růženu Lysou a manžela

 

18:00

Za Marii Burianovu, manžela a rodiče

So

 

  8:00

Za Karolínu Zahálkovou, živou a zemřelou rodinu

Ne

3. neděle adventní

  8:00

 

9:30

Za Miroslava Porupku a rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu

Za živé a zemřelé farníky

  

·        Už brzy 30.1.2016 budeme mít farní ples. Prosím ty, kteří by pomohli s přípravou, aby přišli dnes v 19:30 na faru. Děkuji!

·        Od 1.11.2015  se zapisují bohoslužby na příštího půl roku.

·        Snoubenci, kteří plánujete svatbu v průběhu příštího roku. Přijďte se domluvit na průběh přípravy.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, sboru, akolytům za návštěvy u nemocných,    za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

 

Ne

3. neděle adventní

8:00

 

9:30

Za Miroslava Porupku a rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Jana od Kříže

18:00

Košíkov: Za rodinu Janečkovu, Loupovu a Rousovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za Vlastu Komendovou

Čt

 

7:00!

Na dobrý úmysl

 

18:00

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

So

 

8:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

Ne

4. neděle adventní

8:00

 

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Za živé a zemřelé farníky

  • Kolpingova rodina Velká Bíteš vás zve na besedu s vzácným hostem Janem Postatzkým-Lichtensteinem. Ta se koná v rámci tradiční Bítešské akademie tuto neděli 13. prosince v 18 hodin na Základní umělecké škole. „Tématem besedy bude rodina Podstatských a šlechta na Moravě“
  • Příští neděli bude vánoční jarmark.
  • Zpovědní den farnosti bude 23.12. od 17:30 do 20:00 hod.
  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, sboru, akolytům za návštěvy u nemocných, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.


Ne

1. neděle adventní

  8:00 

9:30

 

 

Za Blaženu Horkou, manžela a rodinu Pelánkovu + žehnání adventních věnců

1.     Za živé a zemřelé farníky

2.      Za Jana Dvořáka, jeho rodinu a za živou i zemřelou rodinu Trávničkovu a Dvořákovu + žehnání adventních věnců

Po

Sv. Ondřeje

  8:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Havránkovu

Čt

Sv. Františka Xaverského

08:00:00

Za rodiče Markovy, Martinkovy a za živou rodinu

 

18:00

1.     Za rodinu Častulíkovu

2.      Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy

So

 

7:00!

17:00

Za Marii Nedomovu a rodiče Dufkovy a Nedomovy

Mikulášská nadílka

Ne

2. neděle adventní

  8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy, Dolníčkovy a dva bratry

Za živé a zemřelé farníky

   

 

·        V sobotu odchází pěší poutníci do Netína v 9:00 od fary.

·        Děti, přijďte v sobotu v 17:00 do kostela na Mikulášskou nadílku.

·        Duchovní obnova P. Martina Sedloně je na stránkách naší farnosti.

·        Od 1.11.2015  se zapisují bohoslužby na příštího půl roku.

·        Snoubenci, kteří plánujete svatbu v průběhu příštího roku. Přijďte se domluvit na průběh přípravy.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, sboru, akolytům za návštěvy u nemocných,    za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.