Snímek obrazovky (9).png

                                                 


                               

                                  Snímek obrazovky (169).png

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8,00            

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Koukalovu + za prvokomunikanty a jejich rodiny

Po

Sv. Bonifáce

  8,00

19,00

Za Marii a Jana Kociánovy a jejich vnuka

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18,00

Za rodiče Melicharovy a celou rodinu

Čt

Slavnost Těla a Krve Páně

  8,00

18,00

Za živou a zemřelou rodinu Smutných

Na DÚ s eucharistickým průvodem kolem kostela

 

17.00

18,00

Svátost smíření, zpovídá P. Požár z Jinošova

Za Františka Ráboně a rodinu Ráboňovu

So

 

   7,30

 11,00

 14,00

Poděkování za 77 roků života a duše v očistci

Svatba

Křestní bohoslužba

Ne

10.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

V 10,00  Kaplička u

Svatého Antonína

  8:00  

                       

10,00

Za rodinu Chadimovu a Pokorných a zemřelého syna

Za živé a zemřelé farníky

 Za rodinu Süsserovu, Havelkovu, Musilovu a Vojtěchovu


 
   · V sobotu v 11.00 zde budou oddáni Vít Haičman z Brna a Pavlína Fajtová z Brna. 

  · V sobotu ve 14.00 zde bude pokřtěn Velen, Tomáš Michálek.

  • Děvčata, přijďte ve čtvrtek oblečené za družičky s květinami do 

  • kostela na průvod s Eucharistií kolem kostela a za týden v 10.00 ke kapličce svatého Antonína. Po mši svaté půjdeme průvodem s Eucharistií do kostela.

  • Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu noci kostelů. Za úklid věží, za květiny do věží, za přípravu programu, za občerstvení a další služby a úkoly, které s tím souvisí.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.