PALM SUNDAY - April 2, 2023 - National Today

                              

Snímek obrazovky (113).png

      

Ne

5. neděle postní

  8,00           

  9,30

14,30

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vede mládež

Po

 

  8,00

19,00

Na úmysly Pavla z Mostiště

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18,00

Za rodinu Kolářovu a Vladimíra Koláře

Na úmysl dárce

Čt

 

  8,00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou živou rodinu

 

17.30

18,00

Pobožnost křížové cesty, vedou ministranti 

Za živou i zemřelou rodinu Beránkovu, Horkých a Jarošovu

So

 

  7,30

11.00

Za Josefa Zavadila, rodiče a celou rodinu

Křestní bohoslužba

Ne

Květná neděle 

 8:00                         

 

  9,30

14,30

Za Kvida Horáčka, Marii Šoustarovu a rodiče Jelínkovy

Za živé a zemřelé farníky

Pobožnost křížové cesty, vedou děti


 

  • V sobotu v 11.00 bude pokřtěna Tereza Komínková.

  • Děkuji za misijní koláč; všem, kteří se zapojili a kteří přispěli. Vybralo se 15 000,- na misijní dílo dětí.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.