Rok 2022

Ne

27. neděle v mezidobí

  8,00         

  9,30

 

16,00

Za živé a zemřelé farníky

Za manželku Jaroslavu Žaloudkovu, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Modlitba u kaple sv. Františka

Po

 

  8,00

19,00

Za M. Jochovu a sestry

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Františka z Assisi

 

 

St

Sv. Faustiny Kowalské

18,00

Na úmysl dárce

Čt

 

  8,00

Za Marii Jochovu, živou a zemřelou rodinu

Panny Marie Růžencové

18,00

Poděkování za společných 20 let života

So

 

  7,30

13,00

Za rodinu Slezákovu a Ruberovu a duše v očistci

Pohřeb Marie Vodičkové

Ne

28. neděle v mezidobí

 8,00                  

 9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za ochranu Panny Marie pro děti a vnoučata

 

  • Zvu Vás dnes ke svatému Františkovi, poděkujeme za dar vláhy, tak jako naši předkové.

  • Snoubenci, kteří uvažujete o přijetí svátosti manželství, přihlaste se na faře, kvůli společné přípravě. Ta začne letos na podzim.

  • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek v 16.00 na faře.

  • Vzadu na stolku si můžete objednat Vánoční fairtrade kalendáře.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

25. neděle v mezidobí

 8,00         

 9,30

 

10,45

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu a

Maršálkovu a duše v očistci

Křestní bohoslužba

Po

Sv. Januárius

  8,00

Za zemřelého Jiřího Jaroše

Út

Sv. Ondřej, Pavel a druhové 

   

St

Sv. Matouš               

18,00

U kapličky na návrší. Za Boží pomoc a požehnání

Čt

Sv. Mořic a druhové 

  8,00

Za živou a zemřelou rodinu Pirochovu

Sv. Pio z Pietrelciny                 

18,00

Za maminku, rodinu Žákovu a Klimešovu a duše v očistci

So

Sv. Gerard              

  7,30

Za Anežku a Milana Pelíškovi, za živou a zemřelou rodinu

 

Ne

26. neděle v mezidobí

  8,00                 

  9,30 

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

  • Zveme Vás na již tradiční mši svatou u barokní kapličky Panny Marie na Návrší ve středu 21.9. v 18.00 hodin.

  • I letos se uskuteční farní MiniTábor pro děti 3. – 9. třídy. Tento tábor se bude konat 27. 10. – 30. 10. 2022 Na faře ve Strážku. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně Víťovi Ševčíkovi. Děkujeme

  • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h, více info na plakátku u vchodu do kostela.

  • Máme zde v kostele mnoho různých časopisů. Jsou určeny pro Vás a pro ty, kterým je po přečtení předáte.

  • Otec Bohumil děkuje všem spolupracovníkům.