Rok 2022

Ne

3. neděle v mezidobí

  8,00

 

  9,30

Za zemřelého tatínka, živou a zemřelou rodinu Brymovu, Kejdovu, Vítkovu a Holánkovu a duše v očistci 

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Františka Saleského

  8,00

18,00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

Obrácení sv. Pavla

   

St

Sv. Timoteje a Tita

18,00

Na dobrý úmysl

Čt

 

  8,00

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Sv. Tomáše Akvinského

18,00

Za rodinu Havlátovu a rodinu Brychtovu

So

 

  7,30

10.30

Za rodiče Machovy a celou rodinu

Pohřeb Jarmily Šilhanové z Velké Bíteše

Ne

4. neděle v mezidobí

 8,00           9,30

Za rodinu Hotárkovu a Dolníčkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky


 

  • Děkuji všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky, maminkám s malými dětmi, starším dětem i dospělým. Díky Vám se mnoha lidem pomůže různým způsobem.

  • Od 18.1. do 25.1.2022 je týden modliteb za jednotu křesťanů.

  • Sledování bohoslužeb z televize nenahrazuje nedělní účast na bohoslužbách. Je to pouze pro nemocné a pro ty, kteří už nemohou chodit do kostela.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.


 

 

Ne

2. neděle v mezidobí

   8,00            

 

   9,30

Za Karla Sojku, jeho 2 manželky, Pavla Šatného a živou a zemřelou rodinu

1. Za živé a zemřelé farníky

2. Na dobrý úmysl

Po

Sv. Antonína

    8,00

 

  18,00

Na odpuštění a poděkování za 55. roků života, za živou a zemřelou rodinu a za jednotu a lásku

Košíkov: modlitba

Út

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

   

St

 

  18,00

Na dobrý úmysl

Čt

 

    8,00

Za Jaroslavu Dočkalovou, manžela a rodinu

Sv. Anežky

  18,00

Za maminku, živou a zemřelou rodinu Klimešovu a Žákovu

So

 

    7,30

 

  10,30

Za Josefa Kopáčka, maminku a Drahomíra Hotárka a živou a zemřelou rodinu

Pohřeb Karla Kříže

Ne

3. neděle v mezidobí

    8,00                

    9,30

Za zemřelého tatínka, živou a zemřelou rodinu Brymovu, Kejdovu, Vítkovu a Holánkovu a duše v očistci 

Za živé a zemřelé farníky


 

  • Za týden 23.1.2022 při druhé bohoslužbě v 9.30 bude představení prvokomunikantů. Pravidelně se za ně budeme modlit.

  • Od 18.1. do 25.1.2022 je týden modliteb za jednotu křesťanů.

  • Kdo máte staré fotky kostela, ještě před liturgickou obnovou, přineste do kostela nebo na faru k zapůjčení. Hledáme zazděný gotický výklenek na umístění ostatků svatého Jana Pavla II.

  • Sledování bohoslužeb z televize nenahrazuje nedělní účast na bohoslužbách.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.