Rok 2022

Ne

Pouť svatého Bartoloměje v Košíkove

   8:00

   9:30

Za živé a zemřelé farníky

V Košíkově za manžela, celou rodinu Petrovu a Kučerovu a za všechny živé i zemřelé občany Košíkova

Po

Panny Marie Královny

   8:00

 19:00

Modlitba růžence

Košíkov: modlitba

Út

 

St

Sv. Bartoloměje

 19:00

Za Alenu Macounovu a celou rodinu

Čt

Bl. Metoděje Dominika Trčky

   8:00

Za zemřelého syna Radima a manžela Miroslava Majera

 19:00

Na úmysl dárce, po bohoslužbě hodinová adorace

So

Sv. Moniky

 10:15

 15:00

mše sv. v Předklášteří v rámci poutě rodin

Křestní bohoslužba 

Ne

22. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

 10:45

Za živé a zemřelé farníky

Poděkování za 45 let manželského života s prosbou o zdraví

Křestní bohoslužba

  • Zvu všechny rodiny mladé i starší na pouť rodin do Předkláštěří. Pontifikální mši svatou bude slavit otec biskup Pavel v 10.15, od 12.15 bude duchovní i doprovodný program pro všechny generace. V 15.30 bude zakončení poutě a požehnání.

  • Za týden bude po obou bohoslužbách svěcení školních aktovek.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.

  • Děkuji všem spolupracovníkům a v Košíkově za přípravu obětních darů a úklid kostela a pravidelnou údržbu hřbitova.

Ne

20. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

Poděkování za 50 let manželství Duchtíkovi, za rodiče Duchtíkovy a Haklovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 19:00

Zatím volný úmysl

Út

 

 18:00

Nový Jeruzalém

St

 

 19:00

Zatím volný úmysl

Čt

 

   8:00

Za Jaromíra Šilhána, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 

 19:00

Za manžela a živou rodinu Loupovu

So

Sv. Bernarda

   7:30

Zatím volný úmysl

Ne

Pouť v Košíkově sv. Bartoloměje

   8:00

   9:30

Za živé a zemřelé farníky

V Košíkově: Za manžela, celou rodinu Petrovu a Kučerovu

  • Všechny Vás zvu zítra na slavnostní mši svatou Nanebevzetí Panny Marie v 19.00, také v úterý na Nový Jruzalém v 18.00 a do třetice na pouť do Košíkova za týden v neděli v 9:30.
  • Za měsíce červen a červenec se vybralo  na Marys Meals do kasičky v kostele 3600,- Kč. Všem, kdo přispíváte, děkuji! Pán Bůh zaplať.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.