Rok 2022

Ne

24. neděle v mezidobí

  8,00  

 9,30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

19,00

Košíkov: Za rodinu Čertekovu

Út

Sv. Jana Zlatoústého

 

 

St

Svátek Povýšení svatého kříže

18,00

Na poděkování za pomoc a ochranu

Čt

Panny Marie Bolestné

  8,00

Za rodinu Markovu, Hanákovu, Lupínkovu a Neklapilovu

Sv. Ludmily

18,00

Za rodinu Chadimovu, Pokorných a syna

So

 

  7,30

11,30

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu

Na poděkování za 90 roků života

Ne

25. neděle v mezidobí

 8,00          

  9,30

10,45

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu, Maršálkovu a duše v očistci

Křestní bohoslužba


 

 • Náboženství se začne učit od zítřka podle rozpisu pod věží, ve škole i na stránkách farnosti.

 • Všechny Vás srdečně zveme na farní kavárnu za týden 18.9. bude po obou bohoslužbách.

 • Zveme Vás na již tradiční mši svatou  u barokní kapličky Panny Marie na Návrší ve středu 21.9. v 18.00 hodin.

 • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h , více info na plakátku u vchodu do kostela.

 • Máme zde v kostele mnoho různých časopisů. Jsou určeny pro Vás a pro ty, kterým je po přečtení předáte.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

23. neděle v mezidobí

  8,00

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Z rodiče Kratochvílovy a celou rodinu

Po

 

  8,00

19:00

Za zemřelé prarodiče Dudovy a rodiče Doubkovy

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18,00

1) Za rodiče Mičánkovy, Lacinovy, děti a živou a zemřelou rodinu

2) Na poděkování za školu Lípa s prosbou o požehnání a ochranu, na přímluvu Panny Marie

Čt

Narození Panny Marie

  8,00

Na poděkování za obdržené milosti a za duše v očistci

 

17.00

 

18.00

Svátost smíření od 17.00, zpovídá P. Josef, farář z Jinošova

Za rodinu Porupkovu, Tomkovu, Sigmundovu a Stromeckých a duše v očistci

So

 

  7,30

Za Josefa Macha, manželku a celou živou a zemřelou rodinu

Ne

24. neděle v mezidobí

 8:00           

  9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky


 

 • Od 4.9. budou večerní bohoslužby v 18.00 hodin.

 • Zveme Vás na tradiční akci Bíteš hledá borce, která se uskuteční na farní zahradě o hodové sobotě 10.9.2022 ve 14.30

 • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h , více info na plakátku u vchodu do kostela.

 • Náboženství se začne učit od 12.9.2022 podle rozpisu pod věží, ve škole i na stránkách farnosti.

 • Děkuji všem spolupracovníkům.