Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8,00        

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Kubíčkovu, Štefkovu a Burianovu a duše v očistci

Po

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

18,00

Košíkov: za rodinu Jůzovu, Hortovu, Kotlánovu a Kavalcovu

Út

      Sv. Cecílie

  

 

St

Sv. Klementa

18,00

Za rodiče Nováčkovy a Vyskočilovy a duše v očistci

Čt

Sv. Ondřeje Düng Laca a druhů

  8,00

Za Čestmíra Ventrubu a živou a zemřelou rodinu

Sv. Kateřina

18,00

18,45

Za rodiče Melicharovy a za Jaroslava Melichara

Adorace

So

 

  7,30

Za rodinu Hermanovu

Ne

1. neděle adventní

 8:00              

 9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou živouzemřelou rodinu Vitoušovu a Fialo avu a duše v očistci

  • Brzy bude spuštěno přihlašování na Světové dny mládeže v Lisabonu 2023. Zveme všechny mladé od 15 do 30 let na informativní setkání, na kterém budou Světové dny mládeže blíže představeny. Uskuteční se v sobotu 26. listopadu v 17:00 na faře. Nebojte se přijít a nachystat si co nejvíce dotazů.

  • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 2.12.2022 v 16.00    na faru. 

  • Po dobu mé nepřítomnosti mně zastupuje Otec Miroslav Dibelka ze Žernůvky 731 621 293, kdyby nemohl, tak děkan Otec Jiří Kaňa z Velkého Meziříčí 603 182 511

  •  V době energetické krize PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. 

  • Za týden bude farní kavárna v prostranství kostela.

  • Za týden bude žehnání adventních věnců na obou bohoslužbách.