Ne

25. neděle v mezidobí

 8,00         

 9,30

 

10,45

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smejkalovu a

Maršálkovu a duše v očistci

Křestní bohoslužba

Po

Sv. Januárius

  8,00

Za zemřelého Jiřího Jaroše

Út

Sv. Ondřej, Pavel a druhové 

   

St

Sv. Matouš               

18,00

U kapličky na návrší. Za Boží pomoc a požehnání

Čt

Sv. Mořic a druhové 

  8,00

Za živou a zemřelou rodinu Pirochovu

Sv. Pio z Pietrelciny                 

18,00

Za maminku, rodinu Žákovu a Klimešovu a duše v očistci

So

Sv. Gerard              

  7,30

Za Anežku a Milana Pelíškovi, za živou a zemřelou rodinu

 

Ne

26. neděle v mezidobí

  8,00                 

  9,30 

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

  • Zveme Vás na již tradiční mši svatou u barokní kapličky Panny Marie na Návrší ve středu 21.9. v 18.00 hodin.

  • I letos se uskuteční farní MiniTábor pro děti 3. – 9. třídy. Tento tábor se bude konat 27. 10. – 30. 10. 2022 Na faře ve Strážku. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně Víťovi Ševčíkovi. Děkujeme

  • Od září zveme znovu maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře každé úterý od 9 h, více info na plakátku u vchodu do kostela.

  • Máme zde v kostele mnoho různých časopisů. Jsou určeny pro Vás a pro ty, kterým je po přečtení předáte.

  • Otec Bohumil děkuje všem spolupracovníkům.