Slavnostní bílá barva  (nahrazena zlatou). 

Je vlastní době vánoční a velikonoční, slavnostem Narození, Zmrtvýchvstání a Nanebevzetí Páně

(a dalším svátkům Páně, pokud se netýkájí utrpení), svátkům Panny Marie, andělů, svatých kteří 

nebyli mučedníky, a tedy i Všech svatých. Navíc ještě Obrácení svatého Pavla (25.1.), Stolce svatého 

Petra (22. 2.) a Narození svatého Jana Křtitele (24. 6.).

Barva červená. 

Připomíná utrpení a oheň. Proto se používá na Květnou neděli, Velký pátek, o Seslání Ducha Svatého,

při slavení utrpení Páně, (14. září - svátek Povýšení svatého Kříže ), apoštolů, evangelistů a mučedníků.

Barva zelená.

Se využívá během roku v tzv. mezidobí.

Barva fialová.

Kající - přísluší adventní a postní době , dále i mším za zemřelé  (mimo jiné i  2.11. - Všech věrných zesnulích)

a smírným obřadům.

Barva růžová. 

Radostná - podle zvyklosti je vhodná pro 3. adventní  neděli (začíná ,,Radujte se") a 4. neděli postní doby 

(,,Veselte  se")