Ne

28. neděle v mezidobí

    8:00

            

    9:30

Za živé a zemřelé farníky po bohoslužbě bude Farní kavárna

Za Josefa Vodičky, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci, po bohoslužbě bude Farní kavárna

Po

 

  19,00

1) v Košíkově za rodinu Pelikánovu, Kozovu, za Boží pomoc a dary Ducha svatého 

2) za rodinu Štefánikovu a Červakovu

Út

     

St

 

   9.45

 18,00

 18.40

Mše svatá v Domově důchodců za dobrý úmysl

Za Marii Zavadilovu, manžela a syna

Litanie ke sv. Josefovi

Čt

Rekolekce

   8.00

   8.30

 19.00

Modlitba růžence

Za vztahy v rodině a duše v očistci

Setkání pastorační rady

Sv. Terezie od Ježíše

18,00

18.40

Na úmysl dárce

Adorace

So

Sv. Hedviky

  7.30

11.00

 

14.00

Modlitba růžence

V Krakově  za Hedviku Hudečkovu a živou i zemřelou rodinu

Děkanátko

Ne

29. neděle v mezidobí

   8,00 

   9,30 

 11,00 

 16,00 

Za Marii Papučíkovu, manžela a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

V brněnské katedrále mše sv. na zahájení synodu 

 

 

  • Dnes Vás srdečně zveme na Farní kavárnu, bude po obou bohoslužbách.

  • Snoubenci, kteří chcete uzavřít manželství příští rok, přihlaste se na faře, abychom naplánovali přípravu. Ta začne už letos na podzim.

  • V sobotu 16.10. ve 14. hod. bude u nás na faře děkanátko, mládež je srdečně zvána, zvláště biřmovanci.

  • V neděli 17.10.2021 v 19.00  bude ve Velkém Meziříčí ve farním sále večer chval, jste zváni.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.