Ne

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  8:00            

  9:30

11:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Miroslava Loupa a živou rodinu

Křestní bohoslužba

Po

 

  8:00

19:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

19:00

Na dobrý úmysl

Čt

 

  8:00

Volný úmysl

Sv. Bernarda

19:00

Za uzdravení rodinných vztahů

So

Sv. Pia X.

  7:30

Za živou a zemřelou rodinu, za ochranu Panny Marie pro vnuky

Ne

21. neděle v mezidobí

Pouť ke svatému Bartoloměji v Košíkově

    8:00                    9:30

Za Františku Žákovu a Jaroslava Hudečka 

Za živé a zemřelé občany Košíkova a na poděkování za 60 let společného života


 

 

  • V úterý 10.8.2021 zemřel v Kalifornii Mons. ThDr. Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský. Po posledním rozloučení v pátek 20. srpna 2021 ve společenství českých krajanů v USA,  po zádušní mši v Brně na Petrově a v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích bude tam pochován na místním hřbitově. Termín pohřbu v Brně a v Dolních Bojanovicích není zatím určen.

  • Do 12.9.2021 je možné přihlásit se do kurzu Katecheta, je určen těm, kdo chtějí pomáhat ve farní katechezi, vedení ministrantů a ostatních skupin ve farnosti.

  • Vzdělávací kurzy ČBK připomíná, že některé vzdělávací kurzy začínají už na přelomu srpna a září. www.cirkev.cz/vzdelavani.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.