Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00            

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Po

Sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů

  8:00

19:00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Matouše

   

St

 

18:00

za JuDr. Jiřího Buchty, JuDr. Josefa Buchty, rodinu Buchtovu a Kořínkovu

Čt

Sv. Pia z Pietrelciny

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

 

18:00

18.40

Na poděkování za vznik školy Lípa

Adorace

So

 

7:30

8.10

Za rodinu Pelíškovu a Peterkovu a duše v očistci

Litanie ke svatému Josefovi

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00                   9:30

Za Josefa Papučíka, manželku a duše v očistci

Bohoslužba slova

 

  • Ve středu 22.9. 2021 Vás zveme na Návrší na mši svatou v 18.00 hod. u kapličky Panny Marie.                                          Za týden v neděli bude mše svatá jako obvykle v 8.00 a v 9.30 bude bohoslužba slova. 

  • Náboženství  na základní škole se vyučuje od 13.9.2021. Děti mohou být přihlašovány buď přes školu nebo přihláškou z kostela. (Jsou vzadu na stolku). Ty děti mohou přinést přímo do vyučovací hodiny dle vyvěšeného rozvrhu. 

  • Děti, dnes na obou bohoslužbách bude  žehnání školních aktovek.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.