Ne

24. neděle v mezidobí

  8:00            

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Horkých, Komínkovu, Lavických, Peškovu a Věru Kadlecovou

Po

Sv. Jana Zlatoústého

  8:00

19:00

Za Josefa Macha, manželku, dva zetě a celou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

Svátek Povýšení svatého kříže

 

Koncert Brněnský varhaní festival

St

Panny Marie Bolestné

18:00

Za rodiče Kašparovy a duše v očistci

Čt

Sv. Ludmily

  8:00

Za Janu Pokornou a Novotnou

Za Ludmilu Petrovovu a celou rodinu

 

18:00

18.40

Na úmysl dárce

Adorace

So

 

  7:30

11.00

Na dobrý úmysl

Za Novomanžele

Ne

25. neděle v mezidobí

       8:00                  

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

  • V sobotu v 11.00 zde budou oddáni Josef Vlček a Aneta Prokešová.

  • Náboženství se na základní škole začne vyučovat v týdnu od 13.9.2021Děti mohou být přihlašovány buď přes školu, nebo přihláškou z kostela. (Jsou vzadu na stolku). Ty děti mohou přinést přímo do vyučovací hodiny dle vyvěšeného rozvrhu. 

  • V úterý 14.9.2021 Vás zveme na koncert, který se uskuteční zde v kostele v 19.00. Na varhany zahraje Roman Perucki z Polska.

  • Děti, za týden bude žehnání školních aktovek na obou bohoslužbách.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.