Ne

16. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

Za Františka Řezáče

Za zemřelou maminku a za živou a zemřelou rodinu

a živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

19:00

modlitba růžence

Košíkov: modlitba

Út

 

19:00

za Hedviku Hudečkovu a celou živou a zemřelou rodinu

St

 

19:00

modlitba růžence

Čt

Sv. Marie Magdaleny

  8:00

za Stanislava Kubitu

Sv. Brigity

 19:00

 19:40

Za Marii Večeřovu a rodinu Večeřovu

litanie, adorace, korunka k Božímu milosrdenství

So

 

  7:30

 11:00

 13:00

modlitba růžence

křestní bohoslužba

pohřeb Marie Blažkové

Ne

17. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

 15:30

 17:00

Za živé a zemřelé farníky

Za Boží požehnání a ochranu celé rodiny a duše v očistci

pěší pouť k Jakoubkovi od kostela

za poutníky u Jakoubka

  • Svátost smíření před každou bohoslužbou je minimálně 15. minut.

  • Zveme Vás na Farní kavárnu, která bude dnes od 9.00 do 11.00. Výtěžek minulé kavárny činil 5 985,- Výtěžek bude opět na mary´s meals. Všem, kdo jste se zapojili, děkujeme. Pán Bůh zaplať.

  • V případě duchovní potřeby mně příští týden zastoupí P. Josef Požár, farář z Jinošova. T.č. 734435463

  • Děkuji všem spolupracovníkům.