Ne

15. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Porupkovu, Tomkovu a duše v očistci

Po

 

19:00

 Košíkov na dobrý úmysl

Út

 

19:00

Za rodiny Vavrouškovy a Maříkovu

St

Bl. Hroznaty

19:00

Za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Novákovu

Čt

Sv. Bonaventury

  8:00

Za Miladu Hudečkovu,  manžela a duše v očistci

 

19:00

19:40

Na úmysl dárce

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci PJ a adorace

So

 

  7:30

11:00

Na dobrý úmysl

Za novomanžele  Davida Komínka a Evu Muzikářovou

Ne

16. neděle v mezidobí

  8:00

  9:30

Za Františka Řezáče

Za zemřelou maminku a za živou a zemřelou rodinu Za živé a zemřelé farníky

 

  • V sobotu 17.7. v 11.00 zde budou oddáni David Komínek z Čikova a Eva Muzikářova z Velké Bíteše.

  • Svátost smíření před každou bohoslužbou je minimálně 15. minut.

  • Minulý týden byla sbírka na bohoslovce, činila 9 260,- Děkuji všem, kdo jste přispěli. Pán Bůh zaplať.

  • Za červen se vybralo ve sklenici na Mari-s meals 1 050,-

  • Zveme Vás na Farní kavárnu, která bude dnes a za týden od 9.00 do 11.00. Výtěžek bude opět na Mari-s meals.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.