Ne

14. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

Za Antonína Havláta a celou rodinu

Bohoslužba slova

Po

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

   8:00

 11:00

Na poděkování s prosbou o milosrdenství

Bohoslužba slova

Út

Sv. Marie Gorettiové

   8:00

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

St

 

 19:00

Za uzdravení rodinných vztahů

Čt

 

   8:00

Za Marii a Hynka Urbánkovy, syna Bohumíra a za živou a zemřelou rodinu Vrbovu

 

 19:00

 19:45

Za rodiče Loupovy, syna a živou rodinu

Adorace

So

 

   7:30

 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Pavlíčkovu a Liškovu

Křestní bohoslužba

Ne

15. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

Za rodinu Porupkovu, Tomkovu a duše v očistci 

Za živé a zemřelé farníky

  • Svátost smíření před každou bohoslužbou je minimálně 15. minut.

  • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

  • Dnes je sbírka na bohoslovce.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.