Ne

13. neděle v mezidobí

   8:00 

   9:30

 

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu,

za prvokomunikanty a jejich rodiny

Po

Sv. Ireneje

   8:00

 19:00

Za Cyrila Zavadila,  manželku a syna

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Petra a Pavla

   8:00

Za Miladu Brychtovu a syna Vratislava

St

 

 18:00

Na poděkování za 25 let společného života manželů Brázdilových

Čt

 

   8:00

Poděkování za dar služebeného kněžství

 

 19:00

 19:45

Na poděkování za 80 let života a za Jindřicha Jaška

Adorace

So

Sv. Tomáše

   7:30

Na dobrý úmysl

Ne

14. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Antonína Havláta a celou rodinu

  • Děkuji katechetce Luďce Kučerové za velmi dobrou přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání.

  • Svátost smíření před každou bohoslužbou je minimálně 15. minut.

  • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

  • Dnes je sbírka na postižené Tornádem na jižní Moravě.

  • Sbírka na bohoslovce bude za týden.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.