Ne

12. neděle v mezidobí

   8:00

 

   9:30

1. Za živou a zemřelou rodinu Smutných

2. Za Aloise Špačka, manželku a rodiče

Za živé a zemřelé farníky, za biřmovance a jejich rodiny

Po

Sv. Aloise Gonzagy

   8:00

 19:00

Za rodinu Hotárkovu, Tunkrovu a duše v očistici

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

 18:00

Za Boží požehnání, ochranu a duše v očistci

Čt

 

   8:00

Za rodiče Jochovy a sestru Martu

 

 16:00

 18:00

 18:45

Druhá svátost smíření pro prvokomunikanty

Za Marii Večeřovu

Adorace

So

 

   7:30

Za živou a zemřelou rodinu Jaškovu a Lacinovu

Ne

Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Slavnost prvního svatého přijímání

   8:00

   9:30

 

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu

a za prvokomunikanty a jejich rodiny

  • Slavnost prvního svatého přijímání zde bude za týden – na naši pouť  Narození sv. Jana Křtitele 27.6.2021 v 9.30; svátost smíření bude pro děti, rodiče, kmotry, sourozence a příbuzné bude  v pátek 25.6. 2021 od 16.00 hodin; budeme zpovídat čtyři kněží, využijte této příležitosti i ostatní, abychom dobře slavili poutní slavnost.

  • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

  • Děkuji družičkám za ozdobení eucharistického průvodu od kaple sv. Antonína.  Oděv hovoří nejen o významu slavnosti, ale také napomáhá duchovně ji prožívat.

  • Farnost Velké Meziříčí pojede na poutní zájezd do Orlických hor do Rokole, Slavoňovic a Luže. Odjezd 6.00 od fary ve V.M. Zájemci hlaste se u mě.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.