Ne

 

Slavnost Seslání  Ducha svatého

   8:00

 

   9:30

 19:00

Za rodinu Koukolovu, Burianovu a Musilovu

a za duše, na které nikdo nepamatuje

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

Po

Panny Marie, Matky církve

   8:00

   8:40

 Za rodinu Červakovu a za duše v očistci 

Májová pobožnost

Út

     

St

Sv. Filipa Neriho 

 18:00

 18:40

Za rodiče Piskovy, živou a zemřelou rodinu

Májová pobožnost

Čt

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

   8:00

Na DÚ

 

 18:00

 

 18:40

Na dobrý úmysl a poděkování za rodinu

Matušinovu a Hlavínkovu

adorace

So

 

   7:30

za manžele Miroslavu a A Jiřího Trávníčka, rodiče Svobodovy a Smolíkovy

Ne

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

  8:00

  9:30

 

 19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Vondruškovu, Vodičkovu, za

zemřelého manžela a duše v očistci

Májová pobožnost

  • Kdo má zájem o DVD o Turinském plátně, může se napsat vzadu na stolku. Je to velice zajímavá přednáška biskupa Františka Radkovského o celé historii tohoto plátna.

  • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Tábor pro mladší děti proběhne od 17. do 24. července na faře v Osové Bítýšce. Tábor ro starší děti bude v termínu od 19. do 30. července v tábořišti mezi Oslavou a Kamennou. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.