Ne

7. neděle velikonoční 

   8:00

 

   9:30

1. Za rodinu Malcovu a Straníkovu

2. Za Helenu Růžičkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

   8:00

   8:40

Poděkování za 6 let manželství

Májová pobožnost

Út

     

St

 

 14:00

 18:00

 18:45

Pohřeb Heleny Maříkové

Za Jana Buriana, manželku a rodiče

Májová pobožnost

Čt

Sv. Klementa Marie Hofbauera

   8:00

Na dobrý úmysl

Výročí posvěcení katedrály

 18:00

Za rodinu Vondruškovu, Vodičkovu, za zemřelého tatínka a duše v očistci

So

 

 19:00

Na dobrý úmysl

Ne

Slavnost Seslání  Ducha svatého

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Koubkovu, Burianovu a Musilovu a za duše na které nikdo nepamatuje

  • Kdo má zájem o DVD o Turinském plátně, může se napsat vzadu na stolku. Je to velice zajímavá přednáška biskupa Františka Radkovského o celé historii tohoto plátna.

  • Můžete si zapisovat úmysly bohoslužeb na další pololetí.

  • Zveme Vás na vigílii Slavnosti Sesláni Ducha svatého v sobotu a na májové pobožnosti; v pátek na mši sv. a adoraci.

  • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Tábor pro mladší děti proběhne od 17. do 24. července na faře v Osové Bítýšce. Tábor ro starší děti bude v termínu od 19. do 30. července v tábořišti mezi Oslavou a Kamennou. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.