Ne

5. neděle velikonoční 

   8:00

   9:30

 19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za syna, manželku a celou rodinu Fialovu

Májová pobožnost

Po

Sv. Filipa a Jakuba

   8:00

   8:45

Na dobrý úmysl

Májová pobožnost

Út

     

St

 

 18:00

 18:45

Na úmysl dárce

Májová pobožnost

Čt

Sv. Jana Sarkandra

   8:00

Za Pavla Papučíka, manželku a děti

 

 18:00

 18:45

Za tatínka a dědečka Jaška a jeho bratra Vladimíra

Litanie, korunka a adorace

So

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

   7:30

   8:15

Za Martu Švihálkovu, sestru Vlastu, Marii a rodiče

Litanie ke sv. Josefovi

Ne

6. neděle velikonoční 

   8:00

   9:30

 19:00

Za rodinu Malých 

Za živé a zemřelé farníky

Májová pobožnost

  • Můžete si zapisovat úmysly bohoslužeb na další pololetí.

  • Zveme Vás na májové pobožnosti.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.