Ne

4. neděle velikonoční 

   8:00

   9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Hejtmánkovy a duše v očistci

Po

 

   8:00

Na dobrý úmysl

Út

 

   8:00

Na dobrý úmysl

St

 

 18:00

Na dobrý úmysl

Čt

Sv. Kateřiny Sienské

   8:00

Na dobrý úmysl 

 

 18:00

 18:45

Za Jaroslava Melichara a syna Jaroslava

Adorace

So

Sv. Josefa dělníka

   7:30

Za rodiče Mičánkovy, dva syny, za rodiče Lacinovy, syna, vnuka a celou živou rodinu

Ne

5. neděle velikonoční 

   8:00

   9:30

 19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za syna, manželku a celou rodinu Fialovu

Májová pobožnost

  • Zvu Vás na májové pobožnosti, které budou v pondělí, ve středu a v pátek po bohoslužbě a v neděli v 19.00

  • Ve sklenici na Marys Meals bylo 4100,-  Celkem od prosince 2019 je to 27 355,- Všem děkuji, kdo přispíváte, Pán Bůh zaplať. (400,- je na celoroční stravu  pro 1. studenta zemí třetího světa)

  • Děkuji všem spolupracovníkům.