Ne

3. neděle velikonoční 

  8:00

  9:30

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu a Tomkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

Za rodinu Stefanukovu a duše v očistci

Út

 

  8:00

Na dobrý úmysl

St

 

18:00

Za rodinu Klímovu, Tomanovu, Hnízdilovu, Pacalovu a za Antonína Králíčka

Čt

 

  8:00

Poděkování za společný život

Sv. Vojtěcha

18:00

18:45

Poděkování za rodinu a společný život Brázdilových

Adorace

So

Sv. Jiří

  7:30

10:30

12:00

Poděkování za 80 let života

křestní bohoslužba

za novomanžele

Ne

4. neděle velikonoční 

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Hejtmánkovy a duše v očistci

  • V sobotu ve 12.00 hodin zde budou oddáni Tomáš Plecha z Vidonína a Marie Hlavínkova z Velké Bíteše.

  • Ve sklenici na Marys Meals bylo 4100,-  Celkem od prosince 2019 je to 27 355,- Všem děkuji, kdo přispíváte, Pán Bůh zaplať. (400,- je na celoroční stravu  pro 1. studenta)

  • Děkuji všem spolupracovníkům.