Ne

2. neděle velikonoční Božího milosrdenství

  8:00

  9:30

15:00

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Adorace k Božímu milosrdenství do 16.00

Po

                                    

  8:00

Za zemřelou sestru Šmídovou, manžela 2 syny, sestru, švagra a oboje rodiče

Út

 

  8:00

Na daný úmysl

St

 

18:00

Na úmysl dárce

Čt

 

  8:00

Za rodinu Doležalovu a Borovičkovu a Naďu Antlovu

 

18:00

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

So

 

  7:30

Na daný úmysl

Ne

3. neděle velikonoční 

  8:00

  9:30

Za živou a zemřelou rodinu Porupkovu a Tomkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

  • Děkuji všem spolupracovníkům; zvláště varhaníkům, ministrantům, panu kostelníkovi, za květinovou výzdobu, úklid kostela a fary, za velmi dobré a chutné obědy a další služby, které konáte a tak upevňujete farní společenství.

  • Ve sklenici na Marys Meals za březen bylo 1820,- všem děkuji, kdo přispíváte, Pán Bůh zaplať. (400,- je na celoroční stravu pro 1. studenta)

  • Děkuji všem spolupracovníkům.