Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  8:00

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Boží požehnání, ochranu a duše v očistci

Po

Pondělí velikonoční

  8:00

Za všechny kněze, bohoslovce a řeholníky

Út

 

  8:00

Na daný úmysl

St

 

18:00

Za Jiříka, rodinu Klementovu a Bajerovu a Boží ochranu

Čt

 

  8:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy a celou živou rodinu

 

18:00

Na dobrý úmysl

So

 

  7:30

11:00

Za Františka Jocha a manželku

Křestní bohoslužba

Ne

2. neděle velikonoční Božího milosrdenství

  8:00

  9:30

 

15:00

Za živé a zemřelé farníky

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Adorace k Božímu milosrdenství do 16.00

 

  • Děkuji všem spolupracovníkům; zvláště varhaníkům, ministrantům, panu kostelníkovi, za květinovou výzdobu, úklid kostela a fary, za velmi dobré a chutné obědy a další služby, které konáte a tak upevňujete farní společenství.

  • Ve sklenici na Marys Meals za březen bylo 1820,- všem děkuji, kdo přispíváte, Pán Bůh zaplať.