Rok 2021

Ne

30. neděle v mezidobí

 8,00            

  9,30

Za celou živou a zemřelou rodinu Lacinovu a Mičánkovu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

19,00

Zatím volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

18,00

Za Boží požehnání a duše v očistci

Čt

Sv. Šimona a Judy

   8,00

Ke cti a slávě sv. Judy Tadeáše, sv. Zdislavy a sv. Anežky

Bl. Marie Restituty Kafkové

 17.00

 18,00

Svátost smíření, zpovídá P. Martin Honig, z V. Mez.

Za Františka a Zdeňku Voborných a celou živou rodinu

So

 

   7,30

Zatím volný úmysl

Ne

31. neděle v mezidobí Výročí posvěcení kostela

    8,00          

    9,30

 

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci (ve 3.00 končí letní čas)

Za živé a zemřelé farn

 

 • Můžete se zapojit do světové synody, která se odehrává v jednotlivých farnostech skrze společnou cestu. Zapisujte se vzadu na stolku. 

 • 31.10. v 18.30  bude setkání pastorační rady.

 • 5. 11. bude setkání všech zapsaných na společnou cestu neboli synodu. Rozdělíme se do skupinek a zvolíme téma, kterých je 10. 

 • Snoubenci, kteří chcete uzavřít manželství příští rok, přihlaste se na faře, abychom naplánovali přípravu. Ta začne už letos na podzim.

 • Máme možnost získat plnomocné odpustky 1.11. (obvyklé podmínky + modlitba Otče náš a Věřím v kostele na úmysl sv. Otce.) a od 1.11 až 8.11. za obvyklých podmínek. (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba za duše v očistci na hřbitově.) Zpovídat cizí zpovědník v pátek 29.10. od 17.00 do 18.00, potom zde bude slavit mši svatou.

 • Dnes  je sbírka na misie. 

Ne

4. neděle adventní

 8,00

 9,30     

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

18,00

Zatím volný úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

  8,00

14,00

Zatím volný úmysl

Pohřeb Pavly Ráčkové z Velké Bíteše

St

 

  8,00

 

11.00

17.00

Za Jiříka, rodinu Klementovu, Bahenských a duše v očistci

Pohřeb Jaroslava Doubka z Nových Sadů

Zpovědní den do 19.00

Čt

 

  8,00

 

  9,00

Za Blaženu Machovu, manžela a celou živou a zemřelou rodinu          

Vánoční výzdoba kostela: děti, mládež i dospělí!

Štědrý den

15:30

 

21.30

Za manžela, živou a zemřelou rodinu Klímovu a Havránkovu 

Za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti

So

Slavnost Narození Páně

  8,00

 

  9,30

Za rodinu Koukolovu, Burianovu, Musilovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

Za Martina Horkého, rodiče a duše v očistci

Ne

Svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  8,00

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za manželku, syna a celou rodinu Fialovu

 

                                            

                                                                                 Pozvánka 

                        **********************************************************************************

Srdečně si vás dovolujeme pozvat na krátkou farní vánoční zastávku, která se koná příští sobotu 25. 12. po druhé mši svaté.  Pojďme si v nelehké době udělat chvíli čas na pozastavení se s farností u čaje, kávy nebo svařáku a společně si popřejme požehnané Vánoce. Po dobu zastávky budeme zpívat a hrát koledy. Akce se bude konat před kostelem ihned po druhé mši svaté a bude trvat přibližně po dobu délky deseti koled. Vzorky cukroví jsou ke kávě nebo čaji vítány.

 

                          **********************************************************************************

 • Srdečně Vás zveme na koncert skupiny Listověj 19.12. v 16.00 do kostela sv. Bartoloměje v Košíkově.

 • Zpovědní den farnosti bude ve středu 22.12. od 17.00 do 19.00 hod.

 • Na vánoční výzdobu kostela přijďte děti, mládeži i dospělí!

 • Děkuji všem, kdo připravili vánoční jarmark.

 • Můžete si koupit ikony a tak podpořit chráněnou dílnu ČESVEL        v Brně. Pokladna je vedle stojanu s ikonami u zpovědní místnosti.

 • Večer chval se uskuteční 19.12.2021 v 19.00 v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

 • Na Svátek svaté Rodiny bude na obou bohoslužbách připomínka manželských slibů. Děkuji všem spolupracovníkům.