Rok 2021

Ne

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  8:00            

  9:30

11:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Miroslava Loupa a živou rodinu

Křestní bohoslužba

Po

 

  8:00

19:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

19:00

Na dobrý úmysl

Čt

 

  8:00

Volný úmysl

Sv. Bernarda

19:00

Za uzdravení rodinných vztahů

So

Sv. Pia X.

  7:30

Za živou a zemřelou rodinu, za ochranu Panny Marie pro vnuky

Ne

21. neděle v mezidobí

Pouť ke svatému Bartoloměji v Košíkově

    8:00                    9:30

Za Františku Žákovu a Jaroslava Hudečka 

Za živé a zemřelé občany Košíkova a na poděkování za 60 let společného života


 

 

  • V úterý 10.8.2021 zemřel v Kalifornii Mons. ThDr. Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský. Po posledním rozloučení v pátek 20. srpna 2021 ve společenství českých krajanů v USA,  po zádušní mši v Brně na Petrově a v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích bude tam pochován na místním hřbitově. Termín pohřbu v Brně a v Dolních Bojanovicích není zatím určen.

  • Do 12.9.2021 je možné přihlásit se do kurzu Katecheta, je určen těm, kdo chtějí pomáhat ve farní katechezi, vedení ministrantů a ostatních skupin ve farnosti.

  • Vzdělávací kurzy ČBK připomíná, že některé vzdělávací kurzy začínají už na přelomu srpna a září. www.cirkev.cz/vzdelavani.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

25. neděle v mezidobí

  8:00            

  9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Po

Sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů

  8:00

19:00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Matouše

   

St

 

18:00

za JuDr. Jiřího Buchty, JuDr. Josefa Buchty, rodinu Buchtovu a Kořínkovu

Čt

Sv. Pia z Pietrelciny

8:00

Za živou a zemřelou rodinu Pirochtovu

 

18:00

18.40

Na poděkování za vznik školy Lípa

Adorace

So

 

7:30

8.10

Za rodinu Pelíškovu a Peterkovu a duše v očistci

Litanie ke svatému Josefovi

Ne

26. neděle v mezidobí

  8:00                   9:30

Za Josefa Papučíka, manželku a duše v očistci

Bohoslužba slova

 

  • Ve středu 22.9. 2021 Vás zveme na Návrší na mši svatou v 18.00 hod. u kapličky Panny Marie.                                          Za týden v neděli bude mše svatá jako obvykle v 8.00 a v 9.30 bude bohoslužba slova. 

  • Náboženství  na základní škole se vyučuje od 13.9.2021. Děti mohou být přihlašovány buď přes školu nebo přihláškou z kostela. (Jsou vzadu na stolku). Ty děti mohou přinést přímo do vyučovací hodiny dle vyvěšeného rozvrhu. 

  • Děti, dnes na obou bohoslužbách bude  žehnání školních aktovek.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.