Rok 2021

Ne

10. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

 11:00

 Za živé a zemřelé farníky

 Za Anežku Ventrubovu a živou a zemřelou rodinu

 Křestní bohoslužba

Po

 

   8:00

 Na dobrý úmysl

Út

     

St

 

 18:00

 Na úmysl dárce

Čt

Panna Maria, Matka církve

   8:00

 Za Antonína Božka, Olgu a Jana Kavalcovy, dvoje rodiče a celou rodinu

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

 18:00

 18:40

 18:55

 Za rodiče Lacinovy, syna, vnuka a rodiče Mičánkovy, dva syny a duše v očistci

 Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 Adorace

So

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

   7:30

 10:30

 13:00

 Poděkování za 75 roků života a za duše v očistci

 Křestní bohoslužba

 Pohřeb Milana Dufka

Ne

11. neděle v mezidobí

   8:00

 10:00

 15:00

 Za rodinu Zedníčkovu a Zavřelovu a celou přízeň

 Za živé a zemřelé farníky u Antonína

 Zasvěcení Dítěti Ježíši, potom mše svatá 

 • Zítra zvu rodiče prvokomunikantů v 17.00 na katechezi o svátostech.

 • Biřmování zde bude v neděli 20.6.2021 v 10.00;  našim biřmovancům ho udělí O. biskup Pavel Konzbul. Svátost smíření bude v pátek 18.6.2021 od 19.00

 • Slavnost prvního svatého přijímání zde bude na pouť  Narození sv. Jana Křtitele 27.6.2021 v 9.30; svátost smíření bude pro rodiče, kmotry, sourozence a příbuzné v pátek 25.6. 2021 od 16.00 hodin.

 • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

 • Dnes přijel knihkupec Josef Dvořák s novou knižní nabídkou.

 • Děkuji družičkám za čtvrtek a zvu Vás opět na příští neděli v 10.00 u Antonína.

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

   8:00

   9:30

 19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Vondruškovu, Vodičkovu, za zemřelého manžela a duše v očistci

Májová pobožnost

Po

Navštívení Panny Marie

   8:00

   8:40

Za rodinu Dvořáčkovu a Procházkovu a za duše v očistci

Májová pobožnost

Út

Sv. Justina

   

St

 

 18:00

Za zemřelého Jiřího Konečného a za živou a zemřelou rodinu Konečných a duše v očistci

Čt

Slavnost Těla a Krve Páně

   8:00

 18.00

Volný úmysl

Na poděkování za společný život

 

 18:00

 18:40

Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

Adorace do 19:15

So

Sv. Bonifáce

   7:30

Za živou a zemřelou rodinu Jurkovu, Krajčíkovu, Hlohovu a celé rody

Ne

10. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Anežku Ventrubovu a živou a zemřelou rodinu

 • Zítra zvu rodiče prvokomunikantů v 17:00 na katechezi o svátostech.

 • Zveme Vás na Slavnost Božího Těla. Děvčata přijďte jako družičky s květinami, které budete sypat před Pána Ježíše přítomného ve způsobě chleba.

 • Biřmování zde bude v neděli 20.6.2021 v 10:00;  našim biřmovancům ho udělí O. biskup Pavel Konzbul. Svátost smíření bude v pátek 18.6.2021 od 19:00

 • Slavnost prvního svatého přijímání zde bude na pouť  Narození sv. Jana Křtitele 27.6.2021 v 9.30; svátost smíření bude pro rodiče, kmotry, sourozence a příbuzné v pátek 25.6. 2021 od 16:00 hodin.

 • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

 • Za týden zde bude knihkupec Josef Dvořák s novou knižní nabídkou.

 • Na pouť do Netína vycházíme v sobotu od fary v 10:45

 • Děkuji všem spolupracovníkům.