DSCN6303.JPG

                     

                      Snímek obrazovky (78).png

   
 

Ne

4. neděle v mezidobí 

  8,00          

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelého syna Libora a dvoje rodiče

Po

 

  8,00

18,00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Jana Boska

 

 

St

 

18,00

Na poděkování za 70 roků života

Čt

Uvedení Páně do chrámu

  8,00

Za Josefa Kopáčka a maminku a Drahomíra Hotárka a celou rodinu

Sv. Blažeje

18:00

Za lásku, úctu a věrnost v manželství

So

 

  7,30

 

10,30

Za Pavla Šatného, Karla Sojku,  jeho dvě manželky a živou a zemřelou rodinu

Křestní bohoslužba

Ne

5. neděle v mezidobí 

 8,00                  

 9,30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníkovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky


 

  • Srdečně vás zveme na XVI. farní ples, který se koná v sobotu 4. února 2023. Poslední volné vstupenky si můžete zakoupit v Informačním centru na Masarykově nám. č. 5. Dary do tomboly noste prosím Veronice Kroulíkové do Optiky Němec v Hrnčířské ulici. Uvítáme Vaši pomoc při přípravách kulturního domu v den plesu a také při úklidu v neděli 5. února po druhé mši. Děkujeme vám za veškerou podporu a spolupráci.

  • V sobotu bude křest Zuzany, Marie Vítkové.

  • 4.2. v 8.30 bude úklid vánoční výzdoby, přijďte děti i dospělí, abychom vše uklidili do křestní bohoslužby, která bude v 10.30

  • Za 14.dní  12.2. v 9.30 bude představení prvokomunikantů.

  • Na vánočním jarmarku se vybralo 17 700. Všem, kdo jste se jakkoliv zapojili, děkuji!

  • Máme nové číslo časopisu Milujte se, kde se popisuje život dvou kněží brněnské diecéze, kteří byli v padesátých letech minulého století popraveni.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.