Rok 2017

 

Ne

4. neděle adventní

Štědrý den

  8:00 

 

15:30

22:00

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci

Za Miladu a Jaromíra Smutných a syna

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Narození Páně

  8:00

 

  9:30

Za rodinu Svobodovu, rodiče Limberkovy, manžele Daňkovy, syna,  za živé a zemřelé rodiny

Je volný úmysl

Út

Sv. Štěpána

 8:00

 9:30

Je volný úmysl

Za Libuši Fialovu, syna Jiřího a celou rodinu Fialovu

St

Sv. Jana, apoštola

  8:00

Za rodinu Porupkovu, Urbánkovu a Tomkovu a duše v očistci

Čt

Svátek sv. Mláďátek

8:00

Na úmysl dárce

 

18:00

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou rodinu a duše v očistci

So

 

7:30

Za rodinu Zavadilovu, Machovu a Prchalovu

Ne

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00

 

9:30

 

23.45

Za živé a zemřelé farníky, s připomínkou manželských slibů

Za rodiče Pavlíkovy, syna Václava a duše v očistci,

s připomínkou manželských slibů

Adorace

  • Děti, můžete se zapojit další do Tříkrálové sbírky.V úterý na svátek sv. Štěpána bude na faře výdej pokladniček na Tříkrálovou sbírku po obou bohoslužbách. Také bude příležitost si je vyzvednout v neděli 31.12. po obou bohoslužbách na faře.

  • Žehnání koledníkům proběhne v katedrále v Brně 2.1. ve 14.30

  • Tříkrálový koncert se uskuteční pro koledníky a jejich doprovod v Městském divadle v Brně 7.1. v 18.00 Přihlásit se můžete na uvedeném t.č. 777 755 444 do 30.12.2017. Děkuji všem spolupracovníkům.

Ne

3. neděle adventní

  8:00

  9:30

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8:00

18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

 8.00

Na dobrý úmysl

St

 

8:00

Za rodinu Buchtovu a Hořínkovu

Čt

 

8:00

13.30

17:00

Za Karla Kozu, celou rodinu a duše v očistci

Pohřeb Marie Peprlíkové z Nových Sadů

Zpovědní den farnosti

 

  8:00

Za Zdeňka Drlíčka a dvoje rodiče

So

 

7:30

Zatím volný úmysl

Ne

4. neděle adventní

Štědrý den

8:00

 

 15:30

22.00

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci
Za živé a
zemřelé farníky

Za Miladu a Jaromíra Smutných a syna

Za Jaroslava Kříže, dvoje rodiče a duše v očistci

  • V sobotu po bohoslužbě bude na faře snídaně pro děti a nejen pro ně. Kdo by se chtěl zapojit a něco přinést, napište se vzadu v kapli na vývěsku.
  • Zpovědní den farnosti bude u nás ve čtvrtek 21.12. od 17.00 do 19.00.
  • V sobotu v 9.00 bude provedena vánoční výzdoba v kostele. Děti, přijďte.
  • Příští neděli po ranní bohoslužbě zde bude knihkupec Josef Novák.
  • Děkuji všem spolupracovníkům a všem, kteří připravili vánoční jarmark.