Rok 2015

alt

 

 

  • Prosím všechny koledníky, aby si dnes po obou bohoslužbách vyzvedli materiály k Tříkrálové sbírce na faře, vydává je tam pani Jiřina Zavadilová.

  • Za týden v neděli po obou bohoslužbách bude předprodej vstupenek na farní ples, který se uskuteční 30. ledna 2016.

  • Od 5.2.2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10. po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci pište se na stolku na přiložený papír.

  • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se také na stolku.

  • Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, dětskému sboru Poměnky, farnímu sboru, akolytům za návštěvy u nemocných, za vánoční výzdobu, za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.

 

 

 

 

 

Ne

4. neděle adventní

8:00

 

9:30

Za rodinu Burianovu, Koukolovu, Najmrovu a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

   8:00

 18:00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

08:00

Na dobrý úmysl

St

Zpovědní den farnosti

08:00

Na dobrý úmysl

Od 17:30 zpovědní den farnosti

Čt

Štědrý den

16:00!

 

 

 

 

24:00

     1. ZaMartina Horkého, Jaroslava Kříže, rodiče    Budínovy a Křížovy a duše v očistci

2.     Za Miladu a Jaromíra Smutných a celou rodinu

3.     Na poděkování za dar uzdravení a za všechna přijatá dobrodiní

Na dobrý úmysl

Slavnost Narození Páně

08:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna, rodiče Limberkovy a živé a zemřelé rodiny

Na dobrý úmysl

So

Sv. Štěpána

  8:00

9:30

Na dobrý úmysl

Za Libuši Fialovou a syna Jiřího a celou rodinu.

Ne

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

  8:00

 

9:30

Za Karla Kozu, a celou přízeň  a za P. Vladimíra Truhláře, 100 roků od narození

Za živé a zemřelé farníky

 

 

·        Dnes je připraven vánoční jarmark.

·        Zdobení kostela bude 23.12. od 9:00 hod., děti, přijďte!

·        Zpovědní den farnosti bude ve středu od 17:30 do 20:00 hod.

·        Za týden v neděli bude připomínka manželských slibů při obou bohoslužbách.

·        Snoubenci, kteří plánujete svatbu v průběhu příštího roku. Přijďte se domluvit na průběh přípravy.

·        Děkuji všem spolupracovníkům, zvláště za všechny služby a úkoly, varhaníkům, sboru, akolytům za návštěvy u nemocných,    za úklid kostela, fary a za květinovou výzdobu.