Rok 2013

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB  29.12.- 5.1.2014

     

Ne

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Koláčných a Cendelínovy

 

Po

 

8:00!

 

18:00

Za rodiče Pavlíkovy, bratra Václava a strýce Edvarda a duše v očistci

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Silvestr

17:00

 

23:45

Za Martina Horkého, Jaroslava Kříže, jeho sourozence a rodiče Budínovy a Křížovy

Adorace

St

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

 

9:30

Za živou a zemřelou rodinu Hladíkovu a Matouškovu

Za ing. Jana Straníka a manželku Marii

Čt

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

8:00

na DÚ

 

18:00

Za duše v očistci

So

 

  8:00

Za Stanislava a Karla Dudovy

Ne

2. neděle po Narození Páně

8:00

9:30

Za Jaroslava Melichara

Za živé a zemřelé farníky

Novoroční koncert

 

 

·        Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny na setkání Bítešské akademie. Vystoupí Petr Blížkovský s tématem Křesťan, peníze a odpovědnost. Petr Blížkovský je nejvýše postaveným Čechem v aparátu Evropské komise. Ve své přednášce se zamyslí nad křesťanskou odpovědností za svět, který je mnohdy více ovlivňován financemi než zájmem o člověka. Beseda se uskuteční tento pátek 3. ledna v 19 hodin na ZUŠ.

·        Zveme Vás na Novoroční Tříkrálový koncert Tišnovského komorního orchestru a Královopolského chrámového sboru na příští neděli 5.1.2014 v 16:00 v kostele.

·        Prosím spolupracovníky a koledníky o provedení tradiční Tříkrálové sbírky ve Velké Bíteši a všech obcích farnosti. Děkuji! Dnes se vydávají na faře po obou bohoslužbách materiály ke sbírce.

·        Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

 

Ne

4. neděle adventní

8:00
9:30
16:30

Za rodiče Chadimovy a Pokorných a za živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky
Koncert

Po

 

18:00
18:00

Za rodinu Markovu a Boží pomoc

Košíkov: modlitba

Út

Štědrý den

16:00

 

24:00

Za Miladu a Jaromíra Smutných a živou a zemřelou rodinu

Za uzdravení

St

Slavnost Narození Páně

8:00

 

9:30
17:00

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy, syna, rodiče Limberkovy a za živé a zemřelé rodiny

Za uzdravení
Koncert

Čt

Sv. Štěpána

8:00

9:30

17:00

Za Karla Kozu a celou přízeň
Na DÚ
Živý Betlém

Sv. Jana

8:00

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

So

Sv. Mláďátek

8:00

Za rodinu Fialovu
Ne

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00
9:30
Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Koláčných a Cendelínovy

 

 

 

  • Dnes v 16:30 Vás zveme na adventní koncert do našeho kostela vystoupí Vendula Nováková a Ondřej Kašpar. Koncert se koná pod záštitou hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Dobrovolná sbírka bude na stavbu nových varhan v Březí.

  • Zveme Vás na Vánoční koncert Bítešské scholy, minischoly a dívčiho farního sboru 25.12. v 17:00 hod. Koncert se uskuteční v našem kostele.

  • Zveme Vás na Živý betlém 25.12. v 17:00 u kostela.

  • Děkuji za přípravu vánočního jarmarku, všem dětem, které se zapojily, maminkám za pěkné perníčky a hlavně organizátorce Lence Zavadilové. Získalo se z něho 11 000,- které zašleme prostřednictvím Papežského misijního díla dětí nejpotřebnějším dětem v chudých zemích.

  • Minitábor pro děti proběhne od 2. do 5. ledna. Přihlášky jsou na internetu.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.