Rok 2012

ROZPIS BOHOSLUŽEB  30.12.-6.1.2013

Ne

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

16:00

Za zemřelou rodinu Hladíkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Koncert vánoční duchovní hudby

Po

Sv. Silvestra

17:00

23:45

na poděkování za všechny přijaté dary minulého roku

adorace

Út

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8:00

9:30

Za Marii a Františka Jochovy

Za živé a zemřelé farníky

St

Sv. Basila Velikého  Řehoře Naziánského

18:00

na dobrý úmysl

Čt

8:00

Za rodiče Jelínkovy, Hotárkovy a dva bratry

18:00

Za zaměstnance První brněnské strojírny Velká Bíteš

So

8:00

Za Jana a Marii Straníkovu

Ne

Slavnost Zjevení Páně

8:00

9:30

Za rodiče Papučíkovy, manžele Kulíškovy a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

· Dary minulého týdne:        Celkem na opravy máme letošní rok    ,-

· Děkuji všem, kdo finančně podporujete naše opravy. Pán Bůh zaplať.

ROZPIS BOHOSLUŽEB  23.-30.12.2012

Ne

4. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelou maminku a Boží ochranu pro celou rodinu

Po

Štědrý den

16:00

 

24:00

Za Jaromíra a Miladu Smutných a za živou a zemřelou rodinu

Za rodiče Voborné, Raušovy a zdraví pro děti

Út

Slavnost Narození Páně

8:00

9:30

18:00

Za Libuši Fialovu, syna a celou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

Koncert Bítešské scholy

St

Sv. Štěpána

8:00

9:30

Za Karla Kozu, rodinu Kozovu a celou přízeň

Na DÚ

Čt

Sv. Jana, apoštola

8:00

Za Čestmíra Saláta

Sv. Mláďátek

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovu a přízeň

So

 

8:00

 

13:00

Za Celestýnu a Dominika Klimešovy, oboje rodiče a sourozence a uzdravení rodových kořenů

Pohřeb Marie Kociánové v Košíkově

Ne

Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

8:00

9:30

16:00

Za zemřelou rodinu Hladíkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Koncert vánoční duchovní hudby

 

 

·        Za týden na svátek Svaté rodiny budou obě bohoslužby s připomínkou manželských slibů.

·        Dary minulého týdne  500,- Celkem máme na opravy 236 990,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať.

·        Děkuji za úklid kostela, fary za vánoční výzdobu, všem, kteří se zapojili.