Rok 2010

ROZPIS BOHOSLUŽEB 21.-28. 8. 2011

Ne

21. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za Marii Hudečkovu, syna Miroslava a dvoje rodiče

Za živé a zemřelé farníky

Po

Památka Panny Marie Královny

19:00

Košíkov

Za rodinu Janečkovu a Loupovu, poděkování za 50 let společného života

Út

St

Svátek sv. Bartoloměje

19:30

Za Marii Báňovu, sestru Anežku Bártovu a jejich manžele

Čt

8:00

Za zemřelého vnuka Petra, živou a zemřelou rodinu Oberajtrovu a Vernerovu

19:30

Za živé a zemřelé členy rodiny Porupkovy, Urbánkovy a Tomkovy

So

Sv. Moniky

8:00

Za rodiče Sedlákovy, Žákovy, dva bratry a švagra

Ne

22. neděle

v mezidobí

8:00

9:30

Za Ctibora Velebu a živou a zemřelou rodinu Velebovu a Nečesalovu

Za živé a zemřelé farníky

· Dnes je v Košíkově poutní mše sv. v 9:30 hod.

· V případě potřeby hovořit s cizím knězem, obraťte se na P. Václava Zoufalého, nového faráře z Jinošova; bydlí zde na faře. Číslo telefonu 725385620; následující týden mě zastupuje.

· V sobotu 27.8. v 6:00 pojede již tradičně na Velehrad autobus se zastávkou u dolní benzínové čerpací stanice.

· Dary minulého týdne: 2 x 500,-1 000,- a 2 000,- Z mimořádných sbírek a darů máme na opravy 344 000-, Děkuji všem, kteří jste přispěli. Pán Bůh zaplať! Provázejme opravu fasády kostela modlitbou, aby dobře proběhla. Dnes je sbírka na opravy. Příští rok, dá-li Pán, opravíme věž kostela.

· Děkuji varhaníkům; za úklid kostela a fary; za velice pěkné a vkusné vývěsky; za květinovou výzdobu, ostatní pomoc a podporu.

ROZPIS BOHOSLUŽEB 26. 12. 10 - 2 . 1. 2011

Ne

Svátek Svaté Rodiny

8:00

9:30

15:00

Za Karla Kozu, rodinu Kozovu a Zedníčkovu

Za Miroslava Loupa, rodiče a živou rodinu Loupovu

Za živé a zemřelé farníky

Štěpánská koleda

Po

Svátek sv. Jana Evangelisty

18:00

18:00

Košíkov: modlitba

Za rodinu Malcovu a Boží ochranu + žehnání vína

Út

Svátek Betlémských dětí, mučedníků

8:00

Na DÚ

St

Sv. Tomáš Becket

18:00

Za Dominika a Celestýnu Klimešovy, oboje rodiče a uzdravení rodových kořenů

Čt

8:00

Za Zdeńka Drlíčka a dvoje rodiče

Sv. Silvestr

17:00

23:45

Za rodiče Pavlíkovy a syna Václava

adorace

So

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

9:30

Za Božka Ladislava a zdraví celé rodiny

Za rodinu Koláčných

Ne

2. neděle po Narození Páně

8:00

9:30

16:00

Za živé a zemřelé farníky

Za živou a zemřelou rodinu Smutnou

Koncert Bítýšské scholy

· Všechny zvu na dnešní odpoledne do kostela, kde nám Národopisný soubor Bítešan  lidovými zvyky a písněmi vánoční doby přiblíží dobu našich předků.

· V úterý v 8:00 pojede autobus z Osové Bítýšky na třešťské betlémy, zájemci ohlaste se do pondělí na faru v Os. Bítýšce.

· DCŽM MAMRE Osová Bítýška zve mladé: tak jako každý rok máš možnost prožít s kamarády 28.12.2010-1.1.2011. Nemáš, kdo by jel s Tebou, nevadí, tam si kamarády určitě najdeš. Letošní silvestrovské téma je Krkonošské pohádky.

· Rada města Velká Bíteš zve všechny občany na slavnostní ohňostroj. Začátek na Silvestra 23:45 hod.

· Bítešská schola zve na Novoroční koncert 2. ledna v 16:00 hod. v kostele.

· V létě 2011 se uskuteční světové setkání mládeže s papežem v Madridu, mysleme na tuto akci a všestranně ji podporujme.

· Dary minulého týdne na opravy 2 x 200,- 2 x 500,- 3 000,- a sbírka min. neděle 7 650,- z darů a mimořádných sbírek máme na opravy 108 400,- Děkuji všem, kteří přispíváte. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji houslové muzice Bítešanu za doprovod při mši svaté.

· Děkuji za úklid kostela a fary a za ostatní pomoc a podporu.