Rok 2008

R O Z P I S  BOHOSLUŽEB   7. 12. - 14. 12. 2008

 

Ne

2. neděle adventní

8:00

9:30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny provotního hříchu

18:00

Košíkov: 1) za rodiče Kratochvílovy a Mahelovy

                2) za Františka Silera a jeho ženu

Út

 

7:00

Na DÚ

St

 

18:00

Za  živou a zemřelou rodinu Klímovu a Havránkovu

Čt

 

8:00

Za rodinu Žákovu a Hanzlovu

 

10:00

18:00

V domově důchodců na DÚ

1) za živou a zemřelou rodinu Kratochvílovu, Volavkovu, Horákovu a celý rod

2) za Kolpingovu rodinu a její dobrodince

So

Sv. Lucie, panny a mučednice

8:00

1) za Marii Burianovu a rodiče

2) za Elišku Mihalovu a její rodiče

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaromíra Šilhana, dvoje rodiče

 

 •         Také příští neděli ponesou děti v obětním průvodu své hračky pro děti v dětských domovech.
 •         Za týden bude vánoční jarmark. Připravují ho malé děti s rodiči na faře i větší děti s Lenkou Rousovou a všichni s velkým zápalem a nadšením pomáhat chudým dětem. Výtěžek bude určen na Papežské misijní dílo dětí.
 •         V pátek bude mše svatá také na poděkování za 12. roků života Kolpingovy rodiny zde ve Velké Bíteši. Po bohoslužbě bude setkání Kolpingovy rodiny a všech jejich příznivců v sále Hudební školy, kam Vás jménem Kolpingovy rodiny zvu. 
 •         Dary minulého týdne: 2 x 100,- 2 x 200,- Doposud dary a měsíční mimořádné sbírky 3. neděli v měsíci činí 253 205,- a 234 000,- půjčky. Všem děkuji Pán Bůh zaplať.Město Velká Bíteš uhradila fakturu za opravu podlah na věži kostela v ceně 36 834,-
 •         Od středy do pátku dalšího týdne 17.-19-12. zde povede adventní duchovní obnovu dlouholetý spirituál olomouckého semináře P. Adam Rucki. Během dne bude dostatek příležitostí ke slavení svátostí smíření. Vzužijte této možnosti. Jednotlivé časy jsou uvedeny na vývěsce pod věží.  
 •         Dne 28. prosince 2008 v 13.30 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše v Heřmanově vánoční koncert. Zpěv - Milan Řihák, viola - Karel Plocek, varhany - Martin Jakubiček
 •         Děkuji za veškerou  pomoc, duchovní i lidskou podporu, za úklid kostela a úklid fary. Nové telefonní číslo na faru565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.velkabites.farnost.cz

R O Z P I S  BOHOSLUŽEB   14. 12. - 21. 12. 08

 

Ne

3. neděle adventní

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jaromíra Šilhana, dvoje rodiče

Po

 

18:00

18:00

 

Košíkov: modlitba

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, za Jiřího Trávníčka a za uzdravení rodových kořenů

Út

 

 

 

St

 

8:00

18:00

Za všechny kněze, kteří v naší farnosti působili

Na DÚ

Čt

 

8:00

18:00

Za živé a zemřelé poutníky farnosti

Za mládež a rodiny farnosti

 

8:00

10:00

Za rodinu Krejcarovu

V domově důchodců na DÚ

So

 

8:00

Za Zdeńka Drlíčka a dvoje rodiče

Ne

4. neděle adventní

8:00

9:30

14:30

17:00

Za Emilii Osobovu a Vincence Beleje

Za rodiče Burešovy a syna, za rodiče Dufkovy a

žijící rodinu a duše v očistci

živý Betlém u kostela

koncert Trio musica animae.

 

 

 •         Dnes probíhá vánoční jarmark. Připravili ho malé děti s rodiči na faře i větší děti s Lenkou Rousovou a všichni s velkým zápalem a nadšením pomáhat chudým dětem. Výtěžek bude určen na Papežské misijní dílo dětí.
 •         V zákristii jsou puzzlle našeho kostela za 100,- ve dvojím provedení.
 •         Dary minulého týdne: 500,- 1 000,- Doposud dary a měsíční mimořádné sbírky 3. neděli v měsíci činí 254 705,- a 234 000,- půjčky. Všem děkuji Pán Bůh zaplať. Město Velká Bíteš uhradila fakturu za opravu podlah na věži kostela v ceně 36 834,- příští neděle je 3. v měsíci se sbírkou na potřeby farnosti.
 •        Od středy do pátku dalšího týdne 17.-19.12. zde povede adventní duchovní obnovu dlouholetý spirituál olomouckého semináře P. Adam Rucki. Během dne bude dostatek příležitostí ke slavení svátostí smíření.
 •         Kolpingova rodina zve všechny na Vánoční výlet za Betlémy do Třebíče v 
  úterý 30. prosince. Navštívíme kromě muzea betlémů také městskou věž, 
  baziliku a židovskou čtvrť v Třebíči. Cena: pro dospělé 150 Kč, pro děti 
  do 15 let 70 Kč. Přihlášky jsou vzadu na stolku a odevzdávejte je v 
  obchodě s obuví paní Hudečkové do Vánoc.
 •         Děkuji za veškerou  pomoc, duchovní i lidskou podporu, za úklid kostela a úklid fary. Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197 E-mail adresa:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.velkabites.farnost.cz