Milí občané, 

aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování. 

Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, 

zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet 

66008822/0800variabilní symbol: 77706800 

nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz 

Aktuálně jsme také umístili v naší obci kasičky, do kterých můžete přispívat, na tato místa:

V kostele sv. Jana Křtitele

Lékárna U Tří sloupů na Masarykově náměstí

Lékárna Aura u polikliniky

Cukrárna u Zdubů na Masarykově náměstí

Optika Němec v Hrnčířské ulici

Děkujeme! 

Letáček,Druhý letáček