Rok 2021

Přihlášení

V dubnu a květnu budou druhé mše svaté od 9:30 pro prvokomunikanty a jejich rodiny. Prosíme o umožnění přihlášení prvokomunikantů a jejich rodin. 

Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

Vzhledem k omezení osob na mši (výjma celebrantů a přisluhujících) se zapisujte prosím do tabulky níže, na kterou mši svatou přijdete. Na mši je možné zapsat celkem 21 osob. 

Milí občané, 

aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování. 

Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, 

zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet 

66008822/0800variabilní symbol: 77706800 

nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz 

Aktuálně jsme také umístili v naší obci kasičky, do kterých můžete přispívat, na tato místa:

V kostele sv. Jana Křtitele

Lékárna U Tří sloupů na Masarykově náměstí

Lékárna Aura u polikliniky

Cukrárna u Zdubů na Masarykově náměstí

Optika Němec v Hrnčířské ulici

Děkujeme! 

Letáček,Druhý letáček