Z důvodů nařízení vlády a pro snížení rizika nákazy:  

- Od pondělí 26. 10. budou mše svaté slouženy bez účasti věřících.
- Od pondělí 26. 10 bude možné půl hodiny přede mší svatou a hodinu po mši svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.

- Online bohoslužby se budou přenášet každý všední den v 8:00, v pátek v 18:00. O víkendu pak v obvyklé časy.

 - Plnomocné odpustky bude v letošním roce možné získat již od 25. 10. až do 30. 11. 2020, a to za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé).

- "Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku." 

Více informací naleznete na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena

 

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu:

https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

Mnoho zdraví a Božího požehnaní.