Podle ustanovení vlády ČR, která vyhlásila pro ČR stav nouze, nebudou z rozhodnutí Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho bohoslužby v kostele až do odvolání, (mimo pohřbů, kdy může být do 100 účastníků).

Doporučujeme sledovat bohoslužby v televizi a v rozhlase.

Dále přednáška v rámci "BÍTEŠSKÉ AKADEMIE" a to S MARKEM ORKO VÁCHOU je v neděli 15. března ZRUŠENA. Jedná se o přesunují na podzimní měsíce.

Více informací naleznete ve článku brněnského biskupství: Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Celý text jeho dopisu naleznete na: Dopis Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho