Uncategorised

Ne

1. neděle adventní

  8,00         

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za Pavla Vitouše, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Vitoušovu a Fialovu a duše v očistci

Po

 

  8,00

18,00

Za Blaženu Horkou a rodinu Pelánkovu

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

Sv. Ondřeje

18,00

Za rodinu Hlavínkovu, Matušínovu, Plechovu a duše v očistci

Čt

 

  8,00

Za Naďu Antlovou a rodiče Doležalovy

 

18,00

 

18,45

Za živou a zemřelou rodinu Machátovu a duše v očistci a dceru Jarmilu

Adorace

So

Sv. Františka Xaverského

  7,30

Za Karla Sojku, jeho 2 manželky, Pavla Šatného a živou a zemřelou rodinu

Ne

2. neděle adventní

 8,00                  

 

 9,30

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 


 

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 2.12. 2022 v 16.00    na faru.

 • Příští neděli 4. 12. 2022. Přijede knihkupec pan Josef Novák který bude v kostele   prodávat knihy. Můžete tak zakoupit vhodný vánoční dárek.

 • Zveme Vás na koncert skupiny Listověj do Košíkova 11.12. 2022 v 17.00.

 •  PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. 10. do 31. 12. 2022. 

 • Po dobu mé nepřítomnosti mně zastupuje Otec Miroslav Dibelka ze Žernůvky 731 621 293, kdyby nemohl, tak děkan Otec Jiří Kaňa z Velkého Meziříčí 603 182 511

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

32. neděle v mezidobí

   8,00         

 

  9,30

10,45

15,00

16,00

Za Helenu Dvořákovu a jejího  manžela a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu aTrávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

Modlitba za zemřelé na novém hřbitově

Modlitba za zemřelé v Košíkově

Po

 

  8,00

18,00

Na dobrý úmysl

Košíkov: modlitba

Út

 

  

 

St

Posvěcení lateránské baziliky

18,00

Za rodinu Matušínovu,  Hlavínkovu, Plechovu a duše v očistci

Čt

Sv. Lva Velikého

   8,00

   9,45

Za rodiče Buchalovy a Bartoškovy a tetu Růženu

Domov důchodců: za dar duchovních povolání v naší farnosti

Sv. Martina

17.00

18:00

 

18.45

Svátost smíření, zpovídá P. Josef Požár z Jinošova

Za Jiřího Konečného, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Adorace

So

Sv. Josafata

  7,30

Za Martina Horkého a duše v očistci

Ne

33. neděle v mezidobí

  8,00                 

  9,30

Za rodinu Tučkovu a Maškovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

 

 • Využijme možnost získat plnomocné odpustky ještě do 8.11.2022

 • Můžete si zapisovat úmysly bohoslužeb na prvního půl roku 2023

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 18.11. 2022 v 16.00    na faru.

 • Vzadu na lavici i pod lavicí máme tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům. –

 • Na farní kavárně se vybralo na televizi NOE 13.000,-  Děkuji všem, kdo kavárnu připravili a podpořili.

 • Děkuji všem spolupracovníkům. 

Ne

31. neděle v mezidobí

Slavnost Výročí posvěcení kostela

 8,00         

 9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za Jarmilu Kolkovou a za rodiče

Po

 

  8,00

18,00

Za tragicky zesnulého Karla

Košíkov: modlitba

Út

Slavnost Všech svatých

  8,00

18,00

Volný úmysl

Volný úmysl

St

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  8,00

18,00

Volný úmysl

Za živou a zemřelou rodinu Voborných a duše v očistci

Čt

 

  8,00

Za Karolínu Zahálkovou, živou a zemřelou rodinu

Sv. Karla Boromejského

18,00

Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

So

 

  7,30

Za Boží ochranu a pomoc

Ne

32. neděle v mezidobí

  8,00           

  9,30

10,45

15,00

16,00

Za Helenu Dvořákovu a jejího  manžela a živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Křestní bohoslužba

Modlitba na novém hřbitově za zemřelé

Modlitba na hřbitově za zemřelé v Košíkově

 •  Využijme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. V úterý odpoledne a ve středu po celý den je možné při návštěvě kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce),  pomodlit se v kostele modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 4.11. 2022 v 16.00    na faru.

 • Vzadu na lavici máme tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům. – Minulý týden se na misie vybralo 26 300,- Děkuji! PBz!                                                         

                                                    


 

Ne

30. neděle v mezidobí

 8,00  

 

  9,30

Za Bořivoje a Drahomíra Hotárkovy,  Janu Jelínkovu a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

19,00

Na úmysl dárce

Košíkov: modlitba

Út

 

 

 

St

 

18,00

Ke cti a chvále sv. Judy Tadeáše, sv. Zdislavy a sv. Anežky

Čt

 

  8,00

Za manžela Zdenka a celou rodinu Šabackých

Sv. Šimona a Judy

  8,00

Za rodinu Kučerovu a Jarošovu

So

Bl. Marie Restituty Kafkové

  7,30

Za Jiříka, rodinu Klementovu,  Bajerovu a duše v očistci

Ne

31. neděle v mezidobí

Slavnost Výročí posvěcení kostela

  8,00                 

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

 

Za Jarmilu Kolkovou a za rodiče

 

POZOR ZMĚNA ČASU V NEDĚLI 30 ŘÍJNA SE VRACÍME K STŘEDOEVROPSKÉMU ČASU.

 

 

 •  Snoubenci, kteří uvažujete o přijetí svátosti manželství, přihlaste       se na faře, kvůli společné přípravě. Ta začne letos na podzim.

 • Přijďte na pokec. II. stupeň teenagery, v pátek 4.11. 2022 v 16.00    na faru.

 • Vzadu na lavici máte tiskoviny k přečtení a předání dalším čtenářům.

 • Vzadu na stolku si můžete objednat Vánoční fair trade kalendáře.

 • Děkuji všem spolupracovníkům a za přípravu farní kavárny minulý týden.

 

 

 

 

 

Ne

26. neděle v mezidobí

 8,00         

 9,30

Za živou a zemřelou rodinu Bártovu, Burianovu, Pokorných a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

 

  8,00

18,00

Za živé a zemřelé farníky 

Košíkov: modlitba

Út

Sv. Vincence z Paula

 

 

St

Sv. Václava

18,00

Za Bohumila Horkého a rodinu Pelánkovu

Čt

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

  8,00

Za Jaromíra Šilhána, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Sv. Jeronýma

18,00

Za manžela a dceru Miroslavu, dvoje rodiče a za uzdravení vnuka

So

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

  7,30

11,00

Za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Novákovu

Pohřeb Jana Křepely z Velké Bíteše

Ne

27. neděle v mezidobí

 8,00           

  9,30

16,00

Za živé a zemřelé farníky

Za manželku Jaroslavu Žaloudkovu, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Modlitba u kaple sv. Františka


 

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

 

 

Ne

5. neděle postní 

  8,00            

  9,30

 

14,30 

Za živé a zemřelé farníky

Za Františku Bokrovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu 

Pobožnost křížové cesty, vedou starší ženy

Po

 

  8,00

19,00

Za Josefa Zavadila a celou rodinu

Košíkov: modlitba

Út

 

18,00 !!

Za rodiče Lacinovi, syna, manželku, vnuka a Josefa Maloně

St

 

  8,00 !!

Za rodinu Hlavínkovu a Rozmarýnovu

Čt

 

   8,00

Za tatínka, duše v očistci a dobrý úmysl

 

 18,00

Za Jiříka, rodinu Klementovu, Bajerovu, Kučerovu a Boží požehnání

So

 

   7,30

Za živou a zemřelou rodinu Tomkovu a duše v očistci

Ne

6. neděle postní Květná neděle

    8,00               

    9,30

 

  14,30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky a za rodinu Čertekovu, za živou a zemřelou rodinu

Pobožnost křížové cesty, vedou starší muži

 

 • Setkání nových ministrantů i těch starších probíhá po pobožností křížové cesty v pátek v 17.30,  potom mší sv. a programem na faře.

 • Zvu Vás na setkání mládeže s Otcem biskupem Vojtěchem v sobotu 9.4.2022, odjezd autobusu 7.53 z Náměstí.

 • Připravujeme Seder – židovskou večeři na Zelený čtvrtek 14.4. 2022. Zájemci, zapište se na přiložený papír na stolku a obraťte se na Katku Koubkovou.

 • Zveme Vás na Národní pochod pro život do Prahy 30.4. začátek v 11.00 na pražském hradě

 • Chtěli bychom oslovit všechny zpěváky, kteří mají čas a chuť hudebně doprovodit velikonoční triduum, aby se ozvali Lukáši Kratochvilovi, tel. 739349990, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

Ne

1. neděle postní

  8,00

  9,30

14,30

Za živou a zemřelou rodinu Polovu a Svobodovu

Za živé a zemřelé farníky

pobožnost křížové cesty-vedou děti

Po

 

  8,00

 

18,00

Za Jaromíra Šilhana živou a z. rodinu

Za Růženu Hudečkovou

Košíkov: modlitba

Út

     

St

 

18,00

Za Františku Zemanovu a bratry

Čt

 

  8,00

Za manžele Švancarovy, rodiče a sourozence

Od 17.00 zpovídá

 P. Josef Požár, farář z Jinišova

17,30

18,00

Pobožnost křížové cesty-vedou ministranti

Za rodinu Matušinovu, Hlavínkovu, Plechovu a duše v očistci

So

 

  7,30

Za Jiříka, rodinu Klementovu, Bahenských a Boží ochranu

Ne

2. neděle postní

 8,00  

 9,30

14.30

17.00

Za živé a zemřelé farníky

Za zemřelé rodiče, duše v očistci celého rodu a Boží požehnání pro celou rodinu

Pobožnost křížové cesty-vede mládež

Koncert pro Ukrajinu

 

 

         Modleme a postěme se za mír na Ukrajině a země, kde zuří válka.

 • Zveme všechny maminky s malými dětmi na pravidelná kreativní setkávání na faře. Popovídáme si, pohrajeme si s dětmi a snad i něco hezkého vytvoříme. První setkání bylo v úterý 1. března v 9:00. Více informací najdete vzadu na plakátku.

 • Setkání nových ministrantů i těch starších začne pobožností křížové cesty v pátek v 17.30 , potom mší sv. a programem na faře.

 • Zveme Vás na Večer písní a chval do Kulturního domu 2.4. od 19.00 do 21.00

 • Sbírka minulý týden na Ukrajinu činila 64 200,- Děkuji všem, kdo jste přispěli. Pán Bůh zaplať.

 • Za týden bude sbírka na celonárodní setkání mládeže v Hradci Králové. 

 • Za týden Vás Všechny  srdečně zvu na Koncert pro Ukrajinu.

 


 

Ne

2. neděle velikonoční Božího milosrdenství

8:00 

 

9:30

Za syna Rostislava, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za živé a zemřelé farníky

Po

Slavnost Zvěstování Páně

19:00

Košíkov:Za rodiny Kratochvílovy a syna a rodiny Mahelovy a živé rodiny

Út

 

 

 

St

Sv. Stanislava

18:00

Za Miloše Bartoška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Čt

 

8:00

Za Františku Bokrovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

 

18:00

Za rodiče Lacinovy, syna a Josefa Maloně

Na poděkování za 5. let společného života

So

 

7:30

Za Marii Báňovu a Anežku Bártovu a jejich manžele

Ne

3. neděle velikonoční

8:00   

 

9:30

Za zemřelého syna Josefa, dvoje rodiče a živou rodinu

Za živé a zemřelé farníky

·       První soboty patří Spolčátku. Ostatní soboty v měsíci (tedy kromě prvních sobot) pokračuje na faře tradiční zpívání i spolčo, které věkově není rozdělené. Zpívání probíhá od 15:00 do 16:00. Rádi uvítáme další zpěváčky a zpěvačky do bítešské minischoly. Pak navazuje spolčo, kde se modlíme a hrajeme hry. To trvá do 17:30. Všechny děti na faru srdečně zveme a těšíme se na ně.

·        Za týden bude sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích středního východu

·        Za týden se budou sbírat postničky.

·        12. května pojedeme na farní pouť na Turzovku. Odjezd od kostela v 5.00 hod.

·        Opět budou 2. tábory; pro mladší a pro starší děti, přihlášky na internetu.

·       Prosím, abyste informovali jednotlivé farnosti o rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, aby se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezněly ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

·        Jako každý rok, tak i tento, se uskuteční farní letní tábory pro starší i mladší děti. Tábor pro mladší děti se bude konat v termínu od 30. června do 7. července na faře v Osové Bítýšce. Tábor pro starší děti se bude konat v termínu 16. - 28. července v tee-pee tábořišti v okolí vesnice Vaneč. Přihlášky, které naleznete vzadu na stolečku, nebo na webových stránkách farnosti odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím. U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího buď hlavnímu vedoucímu Jiřímu Kratochvílovi, nebo Kateřině Kratochvílové. Děkujeme

·   Děkuji všem spolupracovníkům.

 

  Ne

33. neděle v mezidobí

  8:00 

 

9:30

16:00

Za Jana Dvořáka, jeho rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Trávníčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Předadventní koncert

Po

 

 18:00

Košíkov: Za rodinu Hortovu, Jůzovu a Kotlánovu

Út

 

 

 

St

 

18:00

1.    Za živou a zemřelou rodinu Chybovu

2.     Za zemřelé rodiče Pyskovy

Čt

Sv. Alžběty Uherské

8:00

Za Františka Jelínka, dceru a syna

  Pá

 

18:00

18:45

Za rodinu Chadimovu a Pokorných a duše v očistci

Adorace za kněze

So

 

8:00

15:00

Za zemřelého sourozence

Za společenství Kolpingovy rodiny a jejich aktivity

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

  8:00

 

 

 

9:30

Za Pavla Vitouše, rodiče Fialovy a celou živou a zemřelou rodinu

Za manžela Ladislava, živou a zemřelou rodinu Pálenských a Vlčkovu

Za živé a zemřelé farníky

Za Vladimíra Knoflíčka

 • Všechny Vás srdečně zvu na předadvetní koncert, který se dnes uskuteční dnes v 16:00, vystoupí žáci ZŠ Velká Bíteš, Jana Knoflíčková – varhana, Jana Bauerová – lidová harfa, Žalozpěv.
 • Kolpingova rodina Velké Bíteši vás srdečně zve na oslavy 20. výročí své činnosti v našem městě. Uskuteční se tuto sobotu 19. listopadu. Od 15 hodin bude v našem kostele slavnostní bohoslužba, kterou slouží bítešští kněží – rodáci:   Vít a Pavel Fatěnovi, Miroslav Slavíček a Miloš Mičánek. V 19.30 se uskuteční v kulturním domě hudební Kolpingfest s kapelou Eremy a Pavlem Helanem. Vystoupí i mladá bítešská zpěvačka Katka Vrzalová.
 •  
 • Za týden nás navštíví knihkupec Josef Novák s kvalitní nabýdkou duchovní literatury.
 •  
 • Děkuji všem spolupracovníkům.